Productie duurzame energie kost tot 1.000 keer meer ruimte

Biomassa, waterkracht en wind (van vitaal belang voor een duurzame toekomst) nemen de meeste ruimte in beslag, aardgas en kernenergie de minste, aldus onderzoek van de Universiteit Leiden.

Trefwoorden: #aardgas, #biomassa, #duurzame energie, #John van Zalk, #kernenergie, #Paul Behrens, #Productie, #ruimte, #Universiteit Leiden, #vermogensdichtheid, #waterkracht, #windenergie, #zonne-energie

Lees verder

research

( Foto: wajan / 123RF Stockfoto )

ENGINEERINGNET.BE - Milieu-onderzoeker Paul Behrens en masterstudent John van Zalk, verbonden aan de Leidse universiteit (Nederland), onderzochten voor het eerst hoeveel ruimte de productie van verschillende energievormen kost.

Voor hernieuwbare energiebronnen geldt dat de productie ervan over het algemeen meer ruimte vergt dan fossiele brandstoffen. Vergelijken kan aan de hand van de zogenoemde vermogensdichtheid: het gemiddelde elektrische vermogen dat wordt geproduceerd op een horizontale vierkante meter.

Behrens en Van Zalk verzamelden 177 schattingen van Amerikaanse vermogensdichtheden uit de wetenschappelijke literatuur. Zij vergeleken daarna de vermogensdichtheid van negen specifieke energietypen. De resultaten zijn ook toepasbaar in andere landen.

De onderzoekers vonden dat vermogensdichtheden met maar liefst een factor 1000 variëren, met biomassa als laagste (0,8 W/m2 ) en aardgas als hoogste (1.000 W/m2). De productie van zonne- en windenergie heeft 40 tot 50 keer meer ruimte nodig dan steenkool en 90 tot 100 keer meer dan gas.

‘De productie van fossiele brandstoffen is zeer vervuilend’, zegt Behrens. ‘Hernieuwbare energie produceren neemt meer ruimte in, maar die ruimte wordt minder vervuild en kan worden ontwikkeld voor meerdere toepassingen, zoals landbouw rond de basis van windturbines.’

Uit de analyse bleek ook dat verbeteringen aan de rendabelheid van bijvoorbeeld zonne-energie zorgt voor minder ruimteverbruik: nieuwe, driedimensionale ontwerpen kunnen naar verwachting rond 2050 ruim drie tot vijf keer van de huidige opbrengst bereiken.

Door de groeiende bevolking en de stijgende behoefte aan voedsel en huisvesting, zal land halverwege deze eeuw een schaars goed zijn. ‘De zeer lage vermogensdichtheid van biomassa zal deze hernieuwbare brandstofbron weinig populair maken’, aldus Behrens.

De productie van zonne-energie op daken is qua ruimtebeslag de beste optie aangezien er geen concurrentie plaatsvindt met landgebruik. Offshore-windenergie gebruikt eveneens weinig ruimte.