Luminus opent windmolenpark in Waals bosbouwgebied

Dit windmolenpark met 6 windmolens van 3,2 MW is een primeur voor België, want het is het eerste dat volledig in een bosbouwgebied ligt. Het ligt in de Waalse provincie Luik in Lierneux.

Trefwoorden: #bosbouwgebied, #burgerparticipatie, #EDF Luminus, #Lierneux, #Luik, #Luminus, #windmolenpark

Lees verder

Techniek

( Foto: EDF Luminus )

ENGINEERINGNET.BE - Het windmolenpark zal jaarlijks van 36,7 GWh produceren, waardoor er een uitstoot van ongeveer 16.000 ton CO2 worden vermeden in vergelijking met een klassieke thermische centrale.

Dit windmolenpark bevindt zich in een gebied met een geringe biologische waarde wegens de vroegere houtproductieactiviteiten (naaldbomen) en zijn ligging vlak bij een hoogspanningslijn. Het park heeft als voordeel dat de windmolens zich op zeer grote afstand van woningen bevinden.

Luminus heeft initiatieven opgestart om de veengebieden met bijhorende koolstofputten te beschermen en de biodiversiteit te vergroten. Daarnaast werden er aan de voet van de windmolens open gebieden aangelegd om een microbiotoop te creëren en natuurlijke regeneratie mogelijk te maken. De ecologische functie van dit bosrijke gebied zal er dus op vooruitgaan.

Er zullen ook bewegwijzerde paden worden aangelegd voor het grote publiek en de didactische functie zal verder worden ontwikkeld. Tot slot zal ook de economische functie behouden blijven omdat er nog steeds hout zal geproduceerd worden en dit in betere omstandigheden omdat de bestaande wegen verbeterd zijn, en dit met respect voor de samenstelling van de grond. Het bos zal dus op multifunctionele wijze beheerd worden.


Het is de bedoeling dat een van deze windmolens op termijn eigendom wordt van een lokale coöperatieve, aangezien Luminus zijn project heeft opengesteld voor participatie door het grote publiek.