Netbheerders lanceren project ’Internet of Energy’

De Belgische netbeheerders Elia, Fluvius, ORES, Sibelga en Resa starten dit project om nieuwe diensten te ontwikkelen door uitwisseling van data tussen alle actoren op de energiemarkt.

Trefwoorden: #Besix, #BNP Paribas, #data, #diensten, #Elia, #energiemarkt, #Engie Electrabel, #Fluvius, #Fluxys, #Fortis, #Internet of Energy, #IO.Energy, #N-SIDE, #netbeheerder, #ORES, #Proximus, #Resa, #REstore, #Sibelga, #Thermovaulten, #uitwisseling

Lees verder

Techniek

( Foto: jamesteohart - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Het flexibel omspringen met productie en consumptie wordt steeds belangrijker in een hernieuwbare wereld waar het aanbod aan zonne- en windenergie voortdurend varieert.

Door de veranderende context van de energietransitie, wordt het voor de netbeheerders steeds uitdagender om de balans te handhaven tussen vraag en aanbod en congesties op de netten te beheren.

Via een gezamenlijk initiatief willen de netbeheerders die uitdagingen ombuigen naar opportuniteiten. Dat lukt enkel door een brede coalitie van bedrijven en organisaties op te zetten die via samenwerking nieuwe diensten opzetten om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de consument.

Aan IO.Energy nemen ongeveer twintig partijen deel, waaronder Thermovaulten, N-SIDE, Engie Electrabel, Proximus, BNP Paribas, Fortis, Fluxys, Besix en REstore.

Doel van het project is om nieuwe diensten te ontwikkelen voor meerdere partijen. De eindgebruiker staat hierbij centraal. Dankzij een digitaal communicatieplatform kan deze het productie- en consumptiegedrag aanpassen aan de noden van het moment.

De eindgebruiker zal zo bijvoorbeeld vrij kunnen kiezen om zelfgeproduceerde energie op te slaan in batterijen of het bij de juiste prijsprikkel aan een derde partij te verkopen.

Ook wordt het mogelijk om op het juiste moment - qua prijs en nood voor het net - te kiezen voor het laden van de elektrische wagen, het starten van de wasmachine of het inschakelen van de vloerverwarming.

Door het verbruik op piekmomenten te vermijden, zal de consument de energiefactuur kunnen optimaliseren. Tegelijk wordt het elektriciteitssysteem zo efficiënter en duurzamer.

In de komende maanden worden concrete ‘use cases’ uitgewerkt en getest. Op termijn kunnen daar nieuwe producten en diensten uit ontstaan. Andere bedrijven kunnen in de loop van het traject nog steeds aansluiten.