Regelluwe Zones voor Energie goedgekeurd

De Vlaamse regering heeft de Regelluwe Zones op het vlak van Energie principieel goedgekeurd. Onderzoekers kunnen er experimenteren zonder dat ze gehinderd worden door de algemene wetgeving.

Trefwoorden: #energie, #regelluwe zone, #Vlaamse regering

Lees verder

Nieuws

( Foto: spatesphoto - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Een regelluwe zone is een proeftuin waar onderzoekers tijdelijk de toestemming krijgen om nieuwe technieken of toepassingen op het vlak van energie uit te testen. Dit voor de gevallen waar dat nu niet kan omdat het onderzoek botst met de huidige regelgeving of omdat een wetgevend kader ontbreekt.

Concrete voorbeelden zijn het Thor Park in Genk en het project Buurzame stroom in Gent. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan over een energiemanagementbedrijf (een aggregator) dat op een bedrijventerrein de energiesturing wil optimaliseren. Of een bedrijventerrein dat met een nabijgelegen school en een woonwijk een hernieuwbare energie-installatie deelt, en het energieverbruik efficiënt op elkaar afstemt. Of een wijkrenovatieproject.

De Vlaamse regering creëert het wettelijk kader, maar de erkenning van een project als regelluw moet gemotiveerd worden. De voorwaarden zijn strikt: het project moet concreet en innovatief zijn. Het moet ook duidelijk omlijnd zijn in ruimte en tijd. Het moet een maatschappelijk belang hebben en mag geen onevenredige last opleggen aan derden. Ten slotte moeten de resultaten elders gereproduceerd kunnen worden.

De erkenning als regelluwe zone geldt voor maximaal tien jaar, en kan nog één keer met maximaal vijf jaar worden verlengd. Op geregelde tijdstippen en na afloop moeten de onderzoekers uitvoerig rapporteren.

Na deze eerste principiële goedkeuring moet het Besluit van de Vlaamse Regering nog voor advies naar de Raad van State.