Groene waterstof tussen 2030 en 2050 concurrentieel met waterstof uit aardgas

Het rapport ‘Hydrogen in the electricity value chain’ van DNV GL, dochter van Det Norske Veritas, concludeert dat waterstof uit elektrolyse concurrentieel zal worden met waterstof uit aardgas.

Trefwoorden: #batterijen, #CO2-arm, #CO2-uitstoot, #decarbonisatie, #Det Norkse Veritas, #DNV GL, #elektra, #energiedrager, #grondstoffen, #hernieuwbare energie, #Lucy Craig, #opslag, #waterkracht, #waterstof, #windenergie, #zonne-energie

Lees verder

Nieuws

( Foto: DNV GL )

ENGINEERINGNET.BE - Het gebruik van groene waterstof wordt economisch haalbaar als gevolg van het toenemende aandeel van wind- en zonne-energie in de energiemix.

DNV GL’s Energy Transition Outlook voorspelt dat in 2050 zonne-energie, windenergie en waterkracht 80% van de wereldwijde elektriciteitsproductie zullen uitmaken.

De belangrijkste bevindingen van het rapport zijn:

  • Waterstof geproduceerd uit hernieuwbare energie wordt een economische energiedrager aanvullend aan elektra.
  • Waterstof zal decarbonisatie van industriële grondstoffen en van de warmtevraag versnellen.
  • Waterstof biedt lange termijn oplossingen voor opslag van energie.

De onderzoekers schetsen de volgende trend: eerst wordt elektra omgezet in warmte, dan (dagelijks) in batterijen en daarna volgt conversie naar groene waterstof.

Zij verwachten dat groene waterstof tussen 2030 en 2050 qua prijs kan concurreren met waterstof op basis van aardgas.

Deze ontwikkeling wordt gedreven door:

  • Dalende kosten van elektrolysers als gevolg van leereffecten en verwachte dalende kosten van de ontwikkeling van assets.
  • Perioden waarin de kostprijs van elektra laag of zelfs nul is, gaan vaker voorkomen als gevolg van de opkomst van hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor ontstaat een overschot aan beschikbare energie voor het elektriciteitsnet.
  • Beboeten van CO2-uitstoot. In de komende jaren zullen industrieën hun CO2-uitstoot verder verminderen door de invoering van CO2-belasting en/of het stimuleren van CO2-arme oplossingen.

"Het vooruitzicht dat we op de middellange termijn betaalbare waterstoftoepassingen kunnen leveren, is een zeer bemoedigend signaal voor een versnelling van de wereldwijde energietransitie", aldus Lucy Craig, Vice President of Technology and Innovation bij DNV GL-Energy.

"In combinatie met elektrolyse is waterstof een economisch haalbare oplossing voor het CO2-vrij maken van de warmte- en energie-opslagsector."