Zonlicht energiebron voor omzetting CO2 naar methaan

TNO en de Universiteit Hasselt zijn er in geslaagd om CO2 bij lage temperatuur en lage druk om te zetten naar de brandstof methaan, waarbij zonlicht als duurzame energiebron fungeert.

Trefwoorden: #brandstof, #Carbon Engineering, #chemische producten, #Climeworks, #CO2, #Coca-Cola, #duurzame energie, #farmaceutisch, #fotokatalysatoren, #Hasselt, #Marlies Van Bael, #methaan, #Pascal Buskens, #synthesegas, #TNO, #UHasselt, #universiteit, #UV, #zonlicht

Lees verder

research

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Het gaat om de ontwikkeling van een innovatief concept om zonlicht direct te gebruiken als ‘brandstof’ om chemische processen aan te drijven. In het nieuwe proces wordt zonlicht met een uitzonderlijk hoge efficiëntie van 55% gebruikt.

Meestal gebruiken fotokatalysatoren alleen het UV gedeelte van zonlicht. Hierdoor blijft een groot deel van het licht onbenut, wat de efficiëntie van een proces verlaagd.

De nieuw ontworpen katalysator maakt wel gebruik van dit UV deel van het zonlicht. Deze innovatie kan dan ook bijdragen aan de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie en aan de vermindering van CO2 uitstoot, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek is gepubliceerd in een wetenschappelijke artikel van prof. dr. Pascal Buskens (TNO en Universiteit Hasselt), prof. dr. Marlies Van Bael (Universiteit Hasselt) en hun medewerkers.

Verder onderzoek moet aantonen of het nieuwe proces ook geschikt is om farmaceutische producten of synthesegas mee te produceren.

Het aantal wetenschappelijke studies naar hergebruik van CO2 is de laatste tien jaar sterk gestegen. Oorspronkelijk was het idee om CO2 af te vangen en op te slaan, maar deze route verliest terrein.

CO2 is nu nog een ongewenst afvalproduct dat ontstaat bij energie-opwekking, industriële processen en transport. Dit zou in de komende decennia kunnen veranderen.

Momenteel zijn bedrijven, zoals het Zwitserse Climeworks en het Canadese Carbon Engineering, ook al bezig aan de opschaling van installaties die CO2 uit de lucht halen en omzetten naar bruikbare producten.

Zo heeft Climeworks eind vorig jaar een contract gesloten met Coca-Cola Zwitserland: uit de lucht onttrokken CO2 gaan zij hergebruiken om de bruis in cola te brengen. Dit wordt wereldwijd de eerste drank met gerecyclede CO2.