Nieuwe installatie voor recyclage end-of-life plastics

Afvalbeheerder Indaver heeft een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een nieuwe demo-installatie voor het recycleren van 15.000 ton end-of-life plastics per jaar.

Trefwoorden: #afvalbeheer, #chemicaliën, #chemische recycling, #depolymerisatie, #Indaver, #installatie, #koolstofketens, #monomeren, #naphtha, #PE, #plastic, #Plastics2chemicals, #polyolefines, #polystyrenen, #PP, #UGent, #Untwerpen, #wax

Lees verder

Techniek

( Foto: tony4urban - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Indaver ontwikkelde met haar Plastics2chemicals-project een innovatieve depolymerisatietechniek om afgedankte plastics om te vormen tot basischemicaliën. Tijdens het verwerkingsproces worden de plastics afgebroken tot kleinere koolstofketens of monomeren.

De polyfenolen (PE en PP) leveren basisproducten zoals naphtha en wax op. De polystyrenen worden afgebroken tot monomeren die opnieuw als grondstof bruikbaar zijn. P2C levert zo nieuwe grondstoffen met dezelfde kwaliteit als primaire grondstoffen.

De gerecyclede producten beantwoorden aan de vereisten voor direct industrieel gebruik in petrochemische processen. De nieuwe polymeren zijn ook geschikt voor toepassingen in de voedingsindustrie.

Indaver heeft sinds 2017 het nieuwe proces uitgebreid en succesvol getest in een labo omgeving in samenwerking met de universiteiten van Gent en Antwerpen. Met de nieuwe geplande demo installatie in Antwerpen wordt het proces opgeschaald van 2 kilo per uur naar 2 ton per uur.

De Plastics2chemicals demo-installatie zal vooral de eindkwaliteit van de grondstoffen verder afstemmen op de specificaties van de klanten.

Indaver plant de installatie op haar site op rechteroever in Antwerpen. Het bedrijf streeft ernaar om de eerste afvalstromen te verwerken tegen de zomer van 2021.

Als de demo-installatie de verwachtingen bevestigt, plant Indaver large-scale installaties op strategische locaties in Europa. Plan is om deze geschikt te maken voor recyclage van polystyreen enerzijds en voor recyclage van polyolefines anderzijds.

Dankzij de steeds verfijndere inzameling en sortering van plastic verpakkingsmaterialen zullen de komende jaren meer fracties op de markt komen die geschikt zijn voor nieuwe recycling technologieën zoals P2C.

België wil tegen 2030 70% huishoudelijk plastic verpakkingsafval en 65% plastics afkomstig van industriële verpakkingen recyclen. Dat is een stap verder dan de huidige EU-doelstellingen die op 55% liggen tegen 2030.