Zonlicht als brandstof voor duurzame chemische processen

Interreg project LUMEN, met onder meer UHasselt en imec, werkt aan een demonstrator voor de omzetting van waterstof en koolstofdioxide naar chemicaliën.

Trefwoorden: #brandstof, #chemisch proces, #CO2, #demonstrator, #Ecosynth, #EFRO, #energie, #IMEC, #Innosyn, #interreg, #katalysator, #Limburg, #LUMEN, #Oost-Vlaanderen, #UHasselt, #waterstof, #zonlicht, #Zuyd Universiteit

Lees verder

research

( Foto: project-lumen.com )

ENGINEERINGNET.BE - Als samenleving staan we momenteel voor twee grote uitdagingen: het veiligstellen van onze toekomstige energievoorziening door de overdracht van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen en de vermindering van de uitstoot van broeikasgas CO2.

Alleen zo zijn de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs - beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1.5°C in de 21e eeuw en netto nul CO2-uitstoot in 2050 - te bereiken. Het project LUMEN pakt beide uitdagingen aan.

De ambitie is om aan te tonen dat waterstof en CO2, in combinatie met zonlicht, op een commercieel rendabele manier kunnen worden omgezet in waardevolle en duurzame producten voor de chemische industrie en de energiesector.

Door de inzet van slimme katalysatoren zal er eerst worden gewerkt aan een demonstrator op labschaal. Met behulp van de ontwikkelde demonstrator is de technische en commerciële haalbaarheid van het proces aan te tonen, wat essentieel is voor verdere opschaling en toekomstige commercialisering.

Verder is het doel om aan te tonen dat het ontwikkelde concept ook kan worden gebruikt om fijn-chemicaliën, zoals tussenproducten voor medicijnen, op een veilige en eenvoudige manier te produceren.

Het onderzoek binnen LUMEN vormt de basis voor de toekomstige vertaling naar een industrieel proces en biedt commerciële kansen voor producenten van materialen en equipment en chemische bedrijven in de regio.


Partners in het LUMEN-project zijn: TNO, UHasselt, Zuyd Universiteit, IMEC, Innosyn en Ecosynth. Het project wordt ondersteund door onder meer de provincie Limburg en Oost-Vlaanderen, en ontvangt subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Video: