Zeewier als brandstof voor vrachtwagens

TNO en de TU Eindhoven ontwikkelen efficiënte productieprocessen voor de productie van brandstoffen uit zeewier voor CO2-neutraal zwaar wegtransport, zoals ethanol en butanol.

Trefwoorden: #auto, #bemesting, #benzine, #biomassa, #brandstof, #butanol, #duurzaam, #elektrificatie, #emissie, #energietransitie, #ethanol, #klimaatneutraal, #motor, #NOx, #RCCI, #TNO, #TU Eindhoven, #wegtransport, #zeewier

Lees verder

research

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Zeewier is een duurzame biomassa die geen claim op land doet, er is geen competitie met de voedselketen en er is geen bemesting nodig.

Deze brandstof draagt zo bij aan de ambitie om de energietransitie te versnellen en het energiesysteem in 2050 nagenoeg klimaatneutraal te maken.

TNO ontwikkelde efficiënte productieprocessen voor de productie van brandstoffen vanuit zeewier. Deze zogeheten bio-alcoholen, zoals ethanol en butanol, zijn al toepasbaar in benzine-auto’s.

Er wordt nu gewerkt aan de toepassing van deze brandstoffen voor zwaar wegtransport. Deze sector is interessant omdat (volledige) elektrificatie niet goed mogelijk is.

Recente metingen bij TU Eindhoven en TNO laten een groot potentieel zien voor de toepassing van uit zeewier gewonnen ethanol. De gemeten motor-uit NOx emissies voldoen aan de meest strenge emissie-eisen, zonder gebruik van uitlaatgasnabehandeling.

Ook is de behaalde efficiëntie 20% hoger dan die van de huidige benzinemotoren en minimaal gelijk aan de behaalde efficiëntie in dieselmotoren toegepast in zwaar wegtransport.

TNO ontwikkelde verder het verbrandingsconcept voor op zeewier-gebaseerde brandstoffen, genaamd Reactivity Controlled Compression Ignition (RCCI). Dit heeft het potentieel om diverse bio-brandstoffen efficiënt en schoon te verbranden.

TU Eindhoven richt zich hierbij op fundamenteel onderzoek aan 1-cylinder motoren. TNO werkt aan het mogelijk maken van deze oplossing in meer-cylinder motoren.

Door onder meer de hogere verdampingstemperatuur van butanol vormt de stap naar meer-cylinder motoren een uitdaging. De behaalde efficiëntie is vergelijkbaar met die van huidige benzinemotoren, maar verder onderzoek is nodig om het volledige potentieel te benutten.

Het potentieel van de zeewier gebaseerde brandstoffen en het RCCI verbrandingsconcept motiveert verder opschalen van het productieproces. TNO maakt hierin belangrijke stappen en blijft zich onder meer richten op vergroten van de toepassing van deze duurzame brandstoffen.