Volvo Cars zet nieuwe stappen richting klimaatneutrale productie

De productievestiging van Volvo Cars in het Chinese Chengdu wordt nu voor 100% aangedreven met hernieuwbare elektriciteit, waardoor het hele netwerk op 80% hernieuwbare elektriciteit draait.

Trefwoorden: #groene energie, #hernieuwbare energie, #klimaatneutraal, #Volvo Cars

Lees verder

Techniek

( Foto: Volvo Cars )

ENGINEERINGNET.BE - De 100% hernieuwbare elektriciteitsmix in Chengdu is het resultaat van een pas ondertekend toeleverings­contract en zal de CO2-uitstoot van de fabriek doen dalen met meer dan 11.000 ton per jaar.

Dit betekent een nieuwe concrete stap in de ambitie van Volvo Cars om tegen 2025 klimaatneutraal te produceren. Deze ambitie maakt deel uit van een groter klimaatplan om de algemene koolstofvoetafdruk per wagen met 40% te verkleinen tussen 2018 en 2025. Het wil tegen 2040 een klimaatneutrale onderneming zijn.

De Chinese fabriek gebruikte tot voor kort al voor 70% elektriciteit uit hernieuwbare bronnen. Met dit nieuwe contract geldt dat nu ook voor de resterende 30%, waarbij de 65% van de elektriciteit afkomstig is van waterenergie en de rest van zonne-energie, windenergie en andere hernieuwbare bronnen.


ACHTERGROND
Volvo Cars werkt continu aan de verkleining van de koolstofvoetafdruk van zijn productienetwerk en heeft de afgelopen jaren enkele mooie mijlpalen bereikt. Alle Europese fabrieken hebben al sinds 2008 een klimaatneutrale elektriciteitstoelevering.

In 2018 werd de motorfabriek in het Zweedse Skövde als eerste vestiging volledig klimaatneutraal en werden in de Gentse fabriek 15.000 zonnepanelen geïnstalleerd.