Nieuwe satellietmissie monitort broeikasgasuitstoot

De onlangs voorgestelde satellietmissie TANGO kan een bijdrage leveren aan het onafhankelijk monitoren van belangrijke bronnen van broeikasgasuitstoot, dankzij compacte instrumenten.

Trefwoorden: #Akkoord van Parijs, #broeikasgas, #CO2M, #Copernicus Sentinel 5p, #emissie, #ESA, #klimaatverdrag, #monitoring, #nanosatellietplatform, #satelliet, #Spectrolite, #TANGO, #TNO, #TROPOMI, #uitstoot

Lees verder

Nieuws

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Om het Akkoord van Parijs na te leven, is het nodig om organisaties verantwoordelijk te stellen voor de uitstoot van broeikasgassen. Dat is nu nog moeilijk, doordat die uitstoot vaak wordt geschat en niet gemeten.

Hoe eerder consistente, nauwkeurige gegevens over de uitstoot worden verzameld, hoe eerder het mogelijk is om klimaatverandering tegen te gaan.

TANGO staat voor Twin Anthropogenic Greenhouse gas Observers. ISISpace, SRON, het KNMI en TNO ontwierpen dit tweelingsatellietsysteem. Het systeem meet de uitstoot van afzonderlijke industriële installaties met een ruimtelijke resolutie van ongeveer 300 meter bij 300 meter.

De wendbare TANGO-satellieten zijn meerdere keren per week rechtstreeks te richten op bekende bronnen van broeikasgasuitstoot om die nauwkeurig te meten.

Dit om openbaar beschikbare uitstootgegevens te verifiëren. Hierbij kunnen trends, zoals de geografische spreiding, variaties van emissies en het effect van reductiemaatregelen worden bepaald.

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een oproep gedaan om innovatieve aardobservatiemissies met kleine satellieten in te zenden. De TANGO-missie is een van de vier winnende inzendingen.

De vier winnende teams zijn gevraagd een ontwerpstudie te maken van hun voorgestelde missieconcept. Later in 2020 kent ESA aan ten minste één team financiering toe voor de realisatie en lancering van de volledige missie.

TNO zet voor TANGO compacte Spectrolite instrumenten in voor het meten van CO2, methaan en stikstofoxide. De instrumenten hebben een ruimtelijke resolutie die hoog genoeg is om emissies te meten, en zijn op een gestandaardiseerd nanosatellietplatform van minder dan 20 kilo te monteren.

Dat is veel compacter dan traditionele satellietsystemen, die honderden kilo's wegen. Deze aanpak bespaart tijd en kosten, want er hoeft geen speciaal aangepast satellietplatform te worden gebouwd.

Spectrolite instrumenten zijn ontwikkeld op basis van de technologie in het TROPOMI instrument die momenteel gebruikt wordt in Copernicus Sentinel 5p.

Doel is om TANGO in 2024 te lanceren. Doordat TANGO als kleine satellietmissie snel is op te starten, zijn de gegevens al twee jaar beschikbaar voor de lancering van CO2M, de in 2026 geplande broeikasgasmonitoringsmissie van ESA.

Dat betekent twee jaar extra data om gegevens en inzichten te verzamelen ter voorbereiding op de algemene inventarisatie van emissies (Global Stock Take) voor het Klimaatverdrag in 2028 - een essentiële mijlpaal om de doelstellingen van het Akkoord van Parijs te behalen.