Satellietinstrument registreert uitstoot individuele schepen

De waarnemingen zijn een aardobservatieprimeur: nooit eerder was een satelliet in staat om zo nauwkeurig de uitstoot van schepen te detecteren, aldus het Nederlandse KNMI en de Wageningse universiteit.

Trefwoorden: #aardobservatie, #brandstof, #containerschip, #dampkring, #KNMI, #Noordzee, #olietanker, #satelliet, #schepen, #Sentinel-5P, #stikstofdioxide, #Tropomi, #uitstoot, #vaarroute, #waarneming, #WUR, #zwavel

Lees verder

Nieuws

( Foto: KNMI )

ENGINEERINGNET.BE - Tropomi is het enige meetinstrument aan boord van de Europese satelliet Sentinel-5P. Het instrument brengt elke dag opnieuw en wereldwijd de samenstelling van de dampkring in kaart.

De onderzoekers keken naar de meetgegevens van 2 juli 2018 rondom een drukke vaarroute op de Middellandse Zee. Door de optimale weersomstandigheden die dag en de koppeling met andere gegevensbronnen, konden pluimen van stikstofdioxide in de gegevens van Tropomi herleid worden tot individuele zeeschepen.

‘Het was stabiel en helder weer die dag’, vertelt Jos de Laat, senior onderzoeker van het KNMI, het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut. ‘De zon weerkaatste op de Middellandse zee, wat zorgt voor kwalitatief hoogwaardige meetgegevens met weinig ruis.'

'We hebben de gegevens van Tropomi gecombineerd met gegevens over windsnelheid en windrichting en locatiegegevens van 185 schepen die op die dag in dit gebied aanwezig waren. Op deze manier hebben we de stikstofdioxide-uitstoot van de grootste schepen, zoals olietankers en containerschepen, kunnen vaststellen.’

Omdat Tropomi een wereldwijde dekking heeft, is dezelfde methode toe te passen op andere locaties in de wereld, zegt De Laat. ‘Met instrumenten als Tropomi kunnen we in de toekomst efficiënt en op mondiale schaal en heel nauwkeurig de uitstoot van zeeschepen monitoren.’

Sinds 1 januari 2020 mogen schepen in plaats van 3,5% nog maar 0,5% zwavel in hun brandstof hebben, en op de Noordzee maar 0,1%. Ook de eisen aan stikstofemissies voor nieuw gebouwde schepen worden steeds strenger.

Remote sensing technologie, zoals Tropomi, stelt handhavers in staat om hun taak van monitoring beter te vervullen. Zij kunnen, na melding door Tropomi, gericht schepen gaan inspecteren.

De Nederlandse Inspectie Leefomgeving en Transport en de universiteiten van Wageningen en Leiden ontwikkelen de komende jaren een methode om de uitstoot van schepen met behulp van satellietgegevens te monitoren.