Opinie: transportsector moet kiezen tussen elektrisch of waterstof

Als we de transportsector duurzamer willen krijgen dient deze sector stevig in te zetten op rijden op waterstof of elektrisch, aldus promovendus Bunyod Holmatov van Universiteit Twente.

Trefwoorden: #biobrandstof, #broeikasgas, #Bunyod Holmatov, #CO2, #elektra, #elektrisch, #energie, #energietransitie, #grondstof, #klimaatdoelstellingen, #land, #transportsector, #uitstoot, #UTwente, #vervoerssector, #water

Lees verder

research

( Foto: carloscastilla - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Er wordt veelal ingezet op biobrandstoffen in de transportsector, omdat dit de broeikasgas-uitstoot zou verminderen. Maar tegen hoge kosten voor land en water, terwijl biobrandstoffen slechts een klein deel van de in de transportsector verbruikte energie vervangen.

De resultaten van het onderzoek van Holmatov tonen aan dat de grond-, water- en koolstofvoetafdruk van alternatieve brandstoffen en elektra sterk variëren afhankelijk van veel onderdelen.

Bijvoorbeeld het type outputenergie, de gebruikte grondstof, het land en de aannames over de beschikbaarheid van de grondstof. Een alternatieve brandstof kan zo een kleine CO2-voetafdruk hebben en de uitstoot van broeikasgassen verminderen, maar de water-en landcomponenten ervan kunnen de brandstof ongeschikt maken om bijvoorbeeld op grote schaal te produceren.

Doel van dit onderzoek is bij te dragen aan de maatschappelijke discussie over de energietransitie. En dan specifiek over koolstofarme brandstoffen in de transportsector om klimaatdoelstellingen te halen, rekening houdend met de land- en waterimplicaties van alternatieve brandstoffen.

Dit gebeurt in twee stappen: door middel van een berekening van de grond-, water- en koolstofvoetafdruk van biobrandstoffen. En door een inschatting van het wereldwijde productiepotentieel van biobrandstoffen op basis van verschillende duurzaamheidscriteria.

Water, land, CO2 en energie zijn met elkaar verbonden. Ambitieuze klimaatdoelstellingen en een snelle overgang naar hernieuwbare energiebronnen focussen vooral op CO2-uitstoot.

Maar de behoefte aan land en water van hernieuwbare energiebronnen worden steeds meer bepalend voor de duurzaamheid en aanvaardbaarheid ervan op lange termijn.

Bronnen zoals land en water zijn schaars. Het is daarom belangrijk om de grond- en watervoetafdruk van hernieuwbare energiebronnen te begrijpen. We moeten voorkomen dat het ene probleem wordt verruild voor het andere, aldus Holmatov.