Nieuwe methode voor efficiëntere omzetting biomassa

Door twee chemische reacties aan elkaar te koppelen, wordt biomassa nu directer en efficiënter omgezet naar bio-aromaten. TNO spin-off Relement gaat de methode in de markt zetten.

Trefwoorden: #Bio-aromaten, #biomassa, #Diels-adler-reactie, #grondstof, #halffabrikaat, #hout, #koolstofketen, #patent, #Relement, #suikers, #TNO, #UUtrecht

Lees verder

research

( Foto: Nostal6ie - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Bio-aromaten zijn chemische bouwstenen die nu nog via een inefficiënte omweg zijn te maken van de suikers uit hout, met veel ongewenste bijproducten als gevolg.

Onder leiding van prof. Pieter Bruijnincx ontwikkelde masterstudent Bart Fölker (beiden van UUtrecht) een slimme truc waarbij die omweg niet meer nodig is. Fölker bestudeerde samen met begeleider Chris Lancefield de Diels-Adler-reactie, een belangrijke stap en een bottleneck in de omzetting van deze suikers naar bio-aromaten.

“De halffabrikaten die je makkelijk uit suikers krijgt, zijn niet makkelijk te verleiden tot de Diels-Adler-reactie”, aldus Bruijnincx. "Als ze al reageren geven ze vaak allerlei ongewenste bijproducten: drie van de vier reactieproducten waren in dit geval ongewenst."

In de nieuwgevonden methode wordt het gewenste product aan de reactie onttrokken, waarna de ongewenste bijproducten weer worden omgezet naar dezelfde grondstof. Dat proces wordt herhaald, net zolang tot de hele grondstof is omgezet in het gewenste product.

De onderzoekers werkten in dit project samen met TNO, dat hier samen met UUtrecht een patent op aanvroeg en nu werkt aan het verder ontwikkelen en opschalen van dit proces. Het inmiddels toegekende patent is nu opgenomen in het technologieportfolio van de recent opgerichte TNO-spin-off Relement.

Hoewel er vaak over biomassa wordt gesproken als energiebron, is het eigenlijk beter geschikt als duurzame grondstof voor hoogwaardige materiaaltoepassingen. Bijvoorbeeld voor de productie van plastics, verven en coatings, composieten, smeermiddelen en consumer care-producten kan biomassa de plaats innemen van fossiele grondstoffen.

Een grote uitdaging in dat proces is het vinden van efficiënte manieren om biomassa om te zetten. Utrechtse onderzoekers werken al een aantal jaren aan deze uitdaging om daarmee bij te dragen aan het sluiten van de koolstofketen.