Dakserre Agrotopia erkend als Europees living lab

Het Europese Netwerk van Living Labs erkende Agrotopia recent als Living Lab. Inagro ontwikkelt hier innovatieve technologieën via gebruikersgerichte cocreatie in een realistische context.

Trefwoorden: #Agrotopia, #dakserre, #EFRO, #Entomoponics, #gevelserre, #glastuinbouw, #Hy4Dense, #hydroteelt, #Inagro, #insectenteelt, #interreg, #kweeksystemen, #Living Lab, #Vertihydro

Lees verder

Nieuws

( Foto: Inagro )

ENGINEERINGNET.BE - Samenwerken aan innovatieve technieken voor glas- en stadstuinbouw, daarop zet Inagro in met de ontwikkeling van Agrotopia.

De dakserre, die momenteel opgetrokken wordt op de kistenloods van REO Veiling, vormt een platform waar toeleveranciers, kennisinstellingen, overheden, telers en technologiebedrijven samenkomen om via cocreatie innovatieve technologieën te ontwikkelen of te verbeteren.

“De integratie van nieuwe functies en sectoren in de tuinbouwsector moet hoogtechnologische glas- en stadstuinbouw mogelijk maken, die inzet op meervoudig ruimtegebruik en efficiënte toepassing van energie en andere hulpstoffen”, vertelt afgevaardigd bestuurder Mia Demeulemeester.

“Onze dakserre is een experimenteerruimte voor innovatietrajecten van idee tot validatie en marktintroductie”, vertelt Ine Pertry, business developer innovatieve glastuinbouw bij Inagro.

6000 m² teeltoppervlak, verdeeld over meerdere compartimenten, en hoogtechnologische onderzoeksfaciliteiten met diverse hydroteeltsystemen maken het mogelijk om antwoorden te bieden op actuele en toekomstige vragen uit de glastuinbouwsector.

Het Interreg-project Hy4Dense ontwikkelt hydroteeltsystemen voor de teelt van dichte zaaigewassen, zoals veldsla, rucola en spinazie. Via een open call in Vlaanderen, Nederland en Engeland meldden telers, technologie-ontwikkelaars, onderzoekers, verwerkers, distributeurs en retailers zich aan voor cocreatiewerkgroepen.

Brainstormsessies en interviews brachten de vereisten voor het nieuwe systeem in kaart en definieerden de te onderzoeken parameters, zoals zaaidichtheid, beheersing van algen en substraattype. De pilootinstallatie voor de dakserre is nu in ontwikkeling.

Het project Vertihydro concentreert zich op hoge verticale teeltsystemen in de gevelserre van Agrotopia, om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Telers en onderzoekers deelden hun vereisten voor dergelijke systemen, waarna ook technologie-ontwikkelaars betrokken werden voor de bouw ervan.

Interviews, een interactieve workshop en een bezoek aan de gevelserre legden de uitdagingen en verwachte resultaten bloot om de haalbaarheid en potentiële risico's van de beoogde functionaliteiten in kaart te brengen.

In juli 2021 gaat het project Entomoponics van start. Met glastuinbouwers wordt onderzocht of reststromen als bron kunnen dienen voor insectenteelt. Er worden prototypes van kweeksystemen opgezet in de dakserre en bij glastuinbouwbedrijven om na te gaan of groenteteelt en insectenkweek in dezelfde omgeving kunnen plaatsvinden.

Agrotopia wordt gerealiseerd met de steun van Inagro, Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse overheid, REO Veiling en het EFRO Vlaanderen-programma.