Onderzoek naar schaduweffect windturbines op zonneparken

Heliox, Zwanendal, Vattenfall, Solarfields en TNO vormen een consortium om te onderzoeken wat de effecten zijn van schaduw van windturbines op de energieopbrengst van zonneparken.

Trefwoorden: #energieopbrengst, #Heliox. Zwanendal, #schaduw, #Solarfields, #TNO, #Vattenfall, #windturbines, #zonnepanelen, #zonneparken

Lees verder

Techniek

( Foto: Vattenfall/Jorrit Lousberg )

ENGINEERINGNET.BE - Windturbines en zonnepanelen zijn een goede combinatie omdat ze gezamenlijk gebruik kunnen maken van dezelfde elektriciteitsaansluiting zonder grote opbrengstverliezen, zegt TNO-onderzoeker Nico Dekker.

“Idealiter staan daarbij de windturbines aan de noordkant van het perceel en de zonnepanelen aan de zuidkant," vertelt Dekker. Dit is echter niet altijd mogelijk, met als gevolg schaduw van de windturbines op de zonnepanelen."

"Hierbij onderscheiden we enerzijds de langzaam verplaatsende schaduw veroorzaakt door de mast van de turbines, en anderzijds de snel veranderende schaduw veroorzaakt door de turbinebladen."

"De langzaam veranderende schaduw kan goed worden meegenomen in het ontwerp. Over de snel veranderende schaduw is echter relatief weinig bekend en daarom gaan we dat onderzoeken.”

Uit een eerder TNO-onderzoek, waarin dynamische schaduw is onderzocht op kleine schaal, bleek dat deze schaduw tot een groter energieverlies kan leiden dan een even grote langzaam verplaatsende schaduw. Toepassing van de juiste vermogenselektronica kan dit effect verminderen en daarmee ook de extra belasting van de installatie beperken.

Om het effect van schaduw te bepalen gaat TNO gedetailleerde, hoogfrequente metingen uitvoeren in operationele zonneparken van onder meer Solarfields en Vattenfall.

Met behulp van TNO’s simulatiemodellen wordt hieruit afgeleid wat het effect is van de langzaam veranderende en snel veranderende schaduw op de prestaties en belasting van zonnepanelen en vermogenselektronica zoals inverters.

Heliox analyseert hierbij de belasting van de vermogenselektronica en hoe dit samenhangt met het systeemontwerp en de regelalgoritmes.

Aan de hand hiervan stellen de projectpartners aanbevelingen op voor ontwerp en selectie van vermogenselektronica en voor ontwerp en bedrijfsvoering van gecombineerde zonne- en windparken.

Het doel is om hiermee de opbrengst te maximaliseren en de belasting en storingen van elektrische componenten te beperken. Het onderzoek loopt tot en met oktober 2022.