Haalbaarheid Belgisch-Deense hybride interconnector onderzocht

De netbeheerders Elia en Energinet onderzoeken de haalbaarheid van een onderzeese kabel die de hoogspanningsnetten van beide landen over een afstand van meer dan 600 km met elkaar verbinden.

Trefwoorden: #Elia, #Energinet, #groene energie, #hybride, #interconnector, #netbeheerder, #Tinne Van der Straeten

Lees verder

Nieuws

( Foto: Elia )

ENGINEERINGNET.BE - De start van de haal­baar­heids­studie volgt op het politieke samen­werkings­akkoord dat vorige week ondertekend is door de Belgische en Deense ministers van Energie, Tinne Van der Straeten en Dan Jørgensen.

Het project past in de uitvoering van de Europese Green Deal om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn. Om dit te realiseren, wil Europa de huidige capaciteit van 25 GW offshore wind optrekken tot 300 GW.

Om de productie tot bij de verbruikerscentra aan land te brengen, is een vermaasd onderzees elektriciteitsnet nodig waar hybride interconnectoren belangrijke bouwstenen van zijn. De interconnector zou aan Deense kant verbonden zijn met een nieuw te bouwen energie-eiland op 80 km van de Deense kust waar op termijn een grootschalig windpark van 10 GW op aangesloten wordt.

Zo zou België ook rechtstreekse toegang krijgen tot hernieuwbare energieproductie in bulk wat nodig is om onze energie intensieve industrie te decarboniseren en de Europese klimaatdoelstellingen te halen.

Tegen eind 2021 moet duidelijk zijn of het project zowel economisch als technisch uitvoerbaar is.


ACHTERGRONG
Als de interconnector tussen België en Denemarken gerealiseerd wordt, zal de kabel door de territoriale wateren van 4 landen lopen: België, Nederland, Duitsland en Denemarken. Met een lengte van meer dan 600 km kan het de langste onderzeese gelijkstroomkabel (HVDC) ter wereld worden.