IPFH en Fluxys gaan energietransitieprojecten ontwikkelen

De Henegouwse intercommunale IPFH en Fluxys hebben een samenwerkingsakkoord gesloten met als doel bij te dragen aan de transitie naar een koolstofneutraal continent tegen 2050.

Trefwoorden: #energietransitie, #Fluxys, #Henegouwen, #intercommunale, #IPFH, #LNG

Lees verder

Nieuws

( Foto: kodda - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De samen­werkings­over­een­komst tussen IPFH en Fluxys heeft als doel gezamenlijke ontwikkelingspistes te onderzoeken voor infrastructuur om de energietransitie vooruit te doen gaan. Daartoe werd een stuurgroep opgericht om de voorgestelde projecten te evalueren.

In eerste instantie mikken de partners op kleinschalige infrastructuur voor vloeibaar aardgas (LNG) in Wallonië voor wegvervoer en binnenvaart, een markt die al enkele jaren in volle groei is.

Het gebruik van LNG heeft onmiddellijk een positieve impact door het gunstige emissieprofiel ervan in vergelijking met andere fossiele brandstoffen, zowel op het vlak van de uitstoot van broeikasgassen als luchtvervuilende stoffen.

Parallel daarmee wordt onderzocht hoe koolstofneutrale gassen (biomethaan, bio-CNG en bio-LNG) geleidelijk aardgas kunnen vervangen om de koolstofimpact verder te verlagen.

Investeren in de (bio-)LNG-sector in de provincie Henegouwen maakt deel uit van de doelstellingen van het strategisch plan 2020-2022 van IPFH.