DENS en Heijmans testen aggregaat op mierenzuur

Tech-bedrijf DENS en bouwonderneming Heijmans testen bij TU Eindhoven een Hydrozine (mierenzuur)-aggregaat dat op de bouwplaats het traditionele dieselaggregaat kan vervangen.

Trefwoorden: #aggregaat, #bouwplaats, #circulair, #DENS, #diesel, #energie, #energienetwerk, #energietransitie, #Heijmans, #Hydrozine, #mierenzuur, #netstabiliteit, #stikstof, #TU Eindhoven

Lees verder

Techniek

( Foto: TU Eindhoven - © Bart van Overbeeke )

ENGINEERINGNET.BE Deze pilot beoogt een versnelling in de energietransitie te creëren op de bouwplaats.

Een verdere ontwikkeling van de logistieke toepassing van Hydrozine in de bouwsector zal ook helpen de stikstofcrisis te verminderen. De brandstof die dit Hydrozine-systeem aandrijft is een voorloper voor toekomstige energiesystemen die circulair zijn in te zetten.

Als voorbereiding voor het gebruik op de bouwplaats is een eerste proef gedaan op de plek waar de ontwikkeling ruim vijf jaar geleden is gestart, bij TU Eindhoven.

De pilot vindt plaats bij het Atlas Living Lab van de universiteit. Dit lab is bedoeld om jonge bedrijven uit de regio de mogelijkheid te bieden om nieuwe duurzame technologieën te testen in een gecontroleerde praktijksituatie.

Zo fungeert het lab als proeftuin omdat ze uitermate geschikt is voor de eerste tests buiten het lab. Je hoeft dan niet direct op een bouwplaats te testen. Tijdens de testperiode is veel kennis opgedaan rondom de techniek van het Hydrozine-aggregaat X2, en de logistiek en de opslag van Hydrozine in een veilige omgeving buiten de werkplaats van DENS.

Ook is tijdens de pilot de netstabiliteit onderzocht en praktische punten als de vergunningsaanvraag.

De opgewekte stroom is gebruikt om elektrische machines van De Enk Groen & Golf op te laden. Dit bedrijf verzorgt de groenvoorzieningen rondom Atlas en de rest van de campus op TU Eindhoven. Een ander deel van de opgewekte stroom is ingezet als aanvulling op het elektriciteitsnetwerk waar het Atlasgebouw gebruik van maakt.

Verder laat de pilot zien hoe de X2 kan functioneren als ondersteuning op een bestaand energienetwerk, bijvoorbeeld als er evenementen plaatsvinden die tijdelijk om meer energie vragen.

De succesvolle uitkomst heeft DENS klaargestoomd voor de tweede fase van de samenwerking met Heijmans: het testen op de bouwplaats.'


'

Video: