Naams ziekenhuis verbetert energieprestaties met 15,5%

Het Naams ziekenhuis CHR Sambre et Meuse heeft in samenwerking met ENGIE en RenoWatt werken uitgevoerd, die het energieverbruik van het ziekenhuis aanzienlijk reduceerden.

Trefwoorden: #CHR Sambre et Meuse, #energieprestatiecontract, #ENGIE, #EPC, #RenoWatt

Lees verder

Techniek

( Foto: ENGIE )

ENGINEERINGNET.BE - Het CHR Sambre et Meuse draait 7 dagen op 7, 365 dagen per jaar. Dat laat zich ook voelen in zijn energieverbruik: het ziekenhuis verbruikt jaarlijks evenveel elektriciteit als meer dan 2.000 huishoudens.

Dat is meteen ook de reden waarom het CHRSM een energieprestatiecontract (EPC) afsloot met Engie Solutions, in samenwerking met RenoWatt. De werkzaamheden zijn intussen voltooid. Philippe Henry, Waals viceminister-president en minister van Klimaat, Energie en Mobiliteit, bezocht onlangs het ziekenhuis om de nieuwe installaties te bezichtigen.

Deze energierenovatie is het eerste EPC binnen het RenoWatt-programma, sinds dit onder de vleugels van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Wallonië (SRIW) zit. Dankzij dit EPC-project zal de jaarlijkse CO2-uitstoot van het CHRSM bijna 1.100 ton lager liggen dan voordien, wat overeenkomt met de jaarlijkse uitstoot van ongeveer 550 dieselwagens.

Om dit resultaat te bereiken heeft Engie Solutions een aantal werken uitgevoerd: verbetering van de bestaande warmtekrachtkoppeling, installatie van zonnepanelen op de gevel en de daken, modernisering van het ketelhuis, plaatsing van LED-verlichting, optimalisering van de waterdistributie, installatie van een systeem dat energieverbruikers in de operatiekwartieren uitschakelt wanneer die niet bezet zijn, enz.

ENGIE Solutions heeft zich er via het EPC toe verbonden om dankzij deze werken het energieverbruik met 15,5% te verminderen, op straffe van een schadevergoeding.