Superexpertisecentrum voor economie en innovatie

Het Steunpunt Economie en Ondernemen integreert in het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring, voor één slagkrachtig Vlaams superexpertisecentrum voor economie en innovatie.

Trefwoorden: #economie, #ECOOM, #Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring, #innovatie, #Steunpunt Economie en Ondernemen, #STORE, #Vlaams

Lees verder

Nieuws

( Foto: Pixabay )

ENGINEERINGNET.BE - De coronacrisis heeft meer dan ooit aangetoond dat onderzoek en data onontbeerlijk zijn voor een efficiënte en flexibele beleidsvoering.

Ook het economisch relancecomité heeft in zijn advies aangegeven dat gebruik van data belangrijk is en dat er teveel steunpunten zijn.

In hun advies wordt daarom voorgesteld te gaan naar Steunpunten 2.0 met drie eigenschappen: voor de overheid relevant onderzoek en dataverzameling, duurzame samenwerking tussen experten en een dynamische onderzoeksagenda.

STORE en ECOOM zijn vandaag al belangrijke partners bij de ondersteuning van het Vlaams economisch beleid en het onderzoeks- en innovatiebeleid.

Om onderzoek en innovatie nog meer met elkaar te verweven en efficiënter in te zetten, zullen het Steunpunt Economie en Ondernemen (STORE) en het Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM) geïntegreerd worden.

Er komt een nieuw onderzoeksprogramma rond 4 pijlers:

  • Clusters: focus op opvolging en evaluatie van innovatie-activiteiten van de Vlaamse Speerpuntclusters en een eerste impactmeting over de impact van Covid-19 op de clusterperformantie.
  • Ondernemen, inclusief focus op duurzaamheid: in kaart brengen van de ondernemerschapscultuur in Vlaanderen.
  • Digitale economie
  • Internationale waardeketens en lokale verankering: in kaart brengen van de positie van Vlaamse spelers in het internationale netwerk.

Prof. dr. Joep Konings, promotor STORE: “Door de krachten te bundelen zullen we nog beter in staat zijn om ‘big data’ uit te wisselen en te analyseren over de drijvers van groei, ondernemerschap en innovatie.