Herstel Belgische industrie start met energie­kosten­handicap

Deloitte heeft voor Febeliec een studie over de kost van aangekochte elektriciteit voor Belgische industriële verbruikers in vergelijking met hun concurrenten in de buurlanden gemaakt.

Trefwoorden: #Deloitte, #elektriciteit, #elektriciteitsprijs, #Febeliec, #industrie

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.BE - Dit 9de benchmarkingrapport bevestigt dat de elektriciteitsprijzen voor Belgische industriële baseloadverbruikers tussen 7 en 27% hoger liggen dan in onze buurlanden.

Terwijl de commodityprijzen bleven convergeren dankzij een hogere nucleaire beschikbaarheid in België, namen de taksen zowel op federaal als op Vlaams niveau verder toe in 2021.

De transmissienetkosten bleven relatief hoog voor Belgische baseloadverbruikers, omdat Frankrijk, Nederland en Duitsland voorzien in substantiële kortingen (tot 90%) voor deze profielen.

Febeliec roept eens te meer de federale en gewestelijke regeringen en regulatoren ertoe op om dringend een energienorm voor industriële energieverbruikers in te voeren, waarbij corrigerende maatregelen worden getroffen telkens een internationale benchmarking aantoont dat de Belgische prijzen niet competitief zijn tegenover de buurlanden.

Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op de nog steeds stijgende (federale en gewestelijke) meerkosten en op de transmissietarieven. Daarbovenop kan de financiering van het toekomstige CRM (capaciteitsvergoedingsmechanisme) zoals vandaag voorgesteld (zonder degressiviteit) een bijkomende concurrentiehandicap betekenen voor de industriële gebruikers.

Wat de bevoorradingszekerheid betreft, is het weinig waarschijnlijk dat de CRM tijdig operationeel zal kunnen zijn voor de eerste geplande veiling in oktober 2021.

De levensduurverlenging van 2 GW nucleaire capaciteit is vandaag de meest rationele beslissing om de bevoorradingszekerheid te garanderen tegen een lagere systeemkost, met minder CO2-emissies en een kleinere invoerafhankelijkheid.

Bijkomend uitstel van deze beslissing brengt de bevoorradingszekerheid in de winter 2025-26 verder in gevaar.


(bron en infographic: Febeliec)