Kostenverlaging mogelijk voor geothermische stadsverwarming

Een Europees consortium heeft als doel de kosten van geothermische stadsverwarming met 1/3 te laten afnemen door de stromingsweerstand in leidingen te verminderen met Drag Reducing Agents.

Trefwoorden: #DRA, #DRAGLOW, #ECW Energy, #Enertrans, #geothermisch, #hydraulisch, #Nouryon, #Roemex, #stadsverwarming, #TNO, #TU-Delft, #Wayland, #Well Engineering Partners

Lees verder

Techniek

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - De Europese partners onderzoeken in het DRAGLOW-project, onder leiding van TNO, technologieën om de hydraulische weerstand in watertransportsystemen te verlagen.

Een verlaging van de stromingsweerstand in pijpleidingen maakt het mogelijk om kleinere leidingdiameters, kleinere pompen en kleinere geothermische putdiameters te installeren. Dit verlaagt de materiaal- en graafkosten en beperkt de overlast in de woonomgeving.

Een veelbelovend concept om stromingsweerstand in pijpleidingen te verminderen is het toevoegen van moleculen die deze weerstand kunnen verlagen, bekend als Drag Reducing Agents (DRA).

Dit concept is ontwikkeld en met succes toegepast in de petrochemische sector. DRA’s kunnen ook voor de infrastructuur van duurzame geothermische stadsverwarming een aanzienlijke kostenverlaging bieden.

In het Nederlands Onderzoekscentrum voor Duurzame Geo-energie te Rijswijk testen onderzoekers commercieel beschikbare DRA moleculen die de stromingsweerstand kunnen verlagen onder omstandigheden die vergelijkbaar zijn met die in geothermische stadsverwarmingssystemen.

Het gebruik van moleculen geproduceerd met ‘Green Chemistry’ is een belangrijk doel van het project. In het project worden ook stromingsdistributiemodellen ontwikkeld voor innovatieve design- en engineeringsoplossingen. Die hebben als voordeel dat circulatiesystemen met lage stromingsweerstand worden gemaximaliseerd.

In het DRAGLOW-project zijn partijen uit de hele keten vertegenwoordigd, waaronder lokale overheden, aardwarmteproducenten, warmtedistributeurs, materiaalleveranciers, dienstverleners, system designers, universiteit en onderzoeksinstituten.


Partners in het project zijn: TNO, ECW Energy, Roemex, Nouryon, TU-Delft, Enertrans, Well Engineering Partners, Wayland, Nijkamp Aanneming, Gemeente Rotterdam en Gemeente Amsterdam.

Het project heeft een looptijd van 3 jaar. DRAGLOW krijgt steun vanuit het MOOI Innovatieprogramma, een subsidieregeling van de Nederlandse overheid die de ontwikkeling van innovaties van duurzame, betrouwbare en betaalbare energiesystemen stimuleert.