Ontwikkeling vliegtuigbrandstoffen uit biomassa

Het EU-project HIGFLY maakt gebruik van nieuwe katalysatoren en keramische membranen om zo 35% energie te besparen bij het produceren van vliegtuigbrandstof uit tweede generatie biomassa.

Trefwoorden: #biomassa, #Boeing, #energiebesparing, #EU-project, #Fraunhofer-Gesellschaft, #HIGFLY, #Johnson Matthey, #katalysatoren, #keramische membranen, #SkyNRG, #TNO, #TU Eindhoven, #vliegtuigbrandstof

Lees verder

Techniek

( Foto: TU Eindhoven )

ENGINEERINGNET.BE - TU Eindhoven start met onderzoekers van TNO, grote luchtvaartspelers SkyNRG en Boeing, en partners uit Spanje, Duitsland en Groot-Brittannnië een nieuw project om duurzame en kostenefficiënte vliegtuigbrandstoffen te maken uit biomassa, zoals restproducten uit de bos- en landbouw.

"Wij willen bijdragen aan een luchtvaartindustrie die minder broeikasgassen uitstoot. Luchtvaartbrandstoffen gemaakt van tweede generatie grondstoffen kunnen daarbij een grote rol spelen", zegt TU/e-onderzoeker Fernanda Neira d'Angelo, coördinator van het HIGFLY-project.

Volgens de EU is de directe CO2-uitstoot van de luchtvaart goed voor 3% van de totale CO2-uitstoot van de EU. Wereldwijd is dat 2,5%. Dit lijkt misschien weinig, maar als de commerciële luchtvaart een land zou zijn, zou ze op de zesde plaats staan van nationale CO2-emissies, tussen Japan en Duitsland.

Om de doelstelling voor CO2-reductie van de luchtvaartsector te halen, 50% in 2050, moet het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstoffen de komende jaren sterk toenemen.

Sommige luchtvaartmaatschappijen, waaronder KLM, experimenteren al met duurzame brandstoffen, maar het huidige verbruik ligt nog altijd onder de 0,5% van het totale brandstofverbruik in de luchtvaart.

Kosten zijn een remmende factor: de prijs van duurzame brandstof is ongeveer twee tot vijf maal zo hoog als die van conventionele vliegtuigbrandstof.

Voor de productie van vliegtuigbrandstof uit biomassa gebruiken de onderzoekers een reactor, die het biomateriaal met behulp van nieuwe katalysatoren en oplosmiddelen omzet in moleculen die zijn te gebruiken als uitgangsstof voor vliegtuigbrandstof.

Dit product wordt vervolgens gescheiden met behulp van keramische membranen, waardoor ongeveer 35% energie wordt bespaard tijdens de meest energieverslindende stappen in het proces.

Neira D'Angelo: "Wij gebruiken furaanverbindingen als uitgangsstof in het brandstofproductieproces. In combinatie met onze nieuwe katalysatoren, oplosmiddelen en membranen maakt dit het HIGFLY-proces erg efficiënt en effectiever als het gaat om vermindering van CO2-uitstoot. We verwachten dat we die terug kunnen brengen met 70 tot 90%.”

Het project heeft een subsidie van 4 miljoen euro ontvangen uit Horizon 2020 van de EU. De eerste voorlopige resultaten worden in 2022 verwacht.


Partners in het HIGFLY-consortium zijn: TU/e, TNO, SkyNRG, Boeing, Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Fraunhofer-Gesellschaft, Johnson Matthey, Institut für Energie- und Umweltforschung en KNEIA.