Duitse staalbedrijven en Haven Rotterdam onderzoeken opzet waterstofketens

HKM, thyssenkrupp Steel en Havenbedrijf Rotterdam gaan gezamenlijk de mogelijkheid onderzoeken om internationale toeleveringsketens voor waterstof op te zetten.

Trefwoorden: #CO2, #Havenbedrijf Rotterdam, #HKM, #thyssenkrupp Steel, #toeleveringsketens, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: Havenbedrijf Rotterdam )

ENGINEERINGNET.BE - Tijdens hun transitie naar klimaatneutrale staalproductie hebben thyssenkrupp Steel en HKM steeds meer waterstof nodig om staal te produceren zonder hierbij steenkool te gebruiken.

Al decennia importeren beide bedrijven steenkool, ijzererts en andere grondstoffen via hun terminal in Rotterdam, waarvandaan het via duwbakken en per spoor wordt getransporteerd naar hun hoogovens in Duisburg.

De drie partijen willen nu de mogelijkheden verkennen om waterstof te importeren via Rotterdam, alsmede de aanleg van leidingen tussen Rotterdam en de staalfabrieken van thyssenkrupp Steel en HKM in Duisburg.

De samenwerking kan fungeren als kader voor andere initiatieven en is erop gericht bestaande initiatieven en projecten waarbij de partners betrokken zijn te ondersteunen.

Havenbedrijf Rotterdam doet al onderzoek naar de mogelijkheden om waterstof te importeren uit een groot aantal landen en regio's wereldwijd. Groene waterstof is een duurzaam alternatief voor steenkool, olie en aardgas.

De import van grote hoeveelheden waterstof is nodig als Europa de CO2-uitstoot wil verminderen en in 2050 klimaatneutraal wil zijn, en een sterke industriële basis wil behouden.

Rotterdam is ook bezig met het opzetten van een systeem voor transport en opslag van CO2, dat wordt overwogen als opslaglocatie voor CO2 voor de productie van blauwe waterstof via het 'H2morrow steel'-project, waarbij thyssenkrupp Steel partner is.

De drie partners zijn het erover eens dat nieuwe, grensoverschrijdende infrastructuur nodig is om de energietransitie te ondersteunen. Er is met name behoefte aan extra pijpleidingen.

Een grote vraag naar waterstof vanuit de staalindustrie als alternatief voor steenkool, en de mogelijkheid om CO2 op te slaan, kunnen fungeren als stimulans voor het verwezenlijken van deze infrastructuur.

De samenwerking tussen Rotterdam als de grootste haven van Europa en Duisburg als staalhoofdstad van Europa kan een signaaleffect hebben voor het opzetten van toeleveringsketens voor de energietransitie, en bijdragen aan een duurzaam Europees industrie- en logistiekcluster.