VIL start project rond batterij-elektrisch wegtransport

VIL buigt zich met Logibat over de praktische mogelijkheden, de randvoorwaarden en de opportuniteiten van de batterij­technologie om het emissieloze goederen­transport over de weg te realiseren.

Trefwoorden: #elektrificatie, #elektrische vrachtwagen, #Logibat, #VIL

Lees verder

Nieuws

( Foto: cheskyw - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - In het project Logibat zal niet zozeer ingezet worden op het uittekenen van theoretische modellen, maar vooral op het aangaan van de interactie met uiteenlopende partijen, die betrokken zijn in de verschillende activiteiten van het wegvervoer, zoals lange afstand, distributie, afvalophaling, etc.

VIL wil een dialoog tussen de verschillende partijen opzetten en een duidelijk inzicht creëren in de praktische en economische realiteit, nu en in de toekomst, de haalbaarheid en de randvoorwaarden van batterij-elektrisch vrachtvervoer. Op die manier wil VIL komen tot oplossingen die groeien uit de realiteit van de logistieke sector.

Dit project hoort thuis in een aantal projecten waarin VIL onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor emissieloos goederentransport over de weg. VIL-projectleider Sophie Delannoy benadrukt dat de energietransitie binnen de logistiek vanuit verschillende invalshoeken bestudeerd zal worden.

Concreet zal in dit project worden nagegaan wat de operationele en economische voorwaarden zijn om batterij-elektrisch transport haalbaar te maken voor diverse toepassingen.

Er zal ook nagaan worden hoe een landelijk dekkend laadnetwerk er moet uitzien zodat de sector deze aankomende technologie kan omarmen, zowel bij de verladers en de depots maar ook bij de (semi-) publieke stopplaatsen.

Verder wordt er gekeken naar de mogelijke rol die logistieke bedrijven kunnen spelen als aanbieder van laadinfrastructuur in een nieuw businessmodel dat hieruit zou kunnen voortvloeien.

En tot slot wordt ook het potentieel van de Catenary Solution binnen Road Systems in Vlaanderen ingeschat.


Dit zijn de deelnemers aan dit project:
Aquafin, Barry Callebaut Belgium, Brink's Solutions Belgium, Colruyt Group, Conway, Deconinck brandstoffen, ECS, Gilbert De Clerck, ICO, Ivago, Jogo Logistics, La Lorraine Transport, Lapauw Mario, Limburg.net, North Sea Port, Port of Antwerp, Put-Hendrickx Vervoer, Quinntra, R&L, Renault, Scania, Siemens Mobility, Sprint Transport, Transport Louwyck, Volvo, VP Xpress en Yuso.