5G en artificiële intelligentie zorgen voor duurzame landbouw

Op een maïsveld in Merelbeke vloog een drone met een hightech camera over het veld en stuurde de beelden in realtime door via 5G-antenne naar de cloud, voor efficiënte onkruidbestrijding.

Trefwoorden: #5G, #AI4Agriculture, #artificiële intelligentie, #cloud, #drone, #duurzame landbouw, #Exobotic, #hightech camera, #ILVO, #imec, #onkruidbestrijding, #Proximus, #realtime, #Robovision, #UGent

Lees verder

Nieuws

( Foto: UGent )

ENGINEERINGNET.BE - Getrainde algoritmes detecteerden op die beelden gelijk de onkruidposities op het veld, en zetten die informatie om in een digitale spuitkaart voor een slim spuittoestel met individueel afstelbare doppen.

Die machine ontving de taakkaart in realtime via de cloud, en kon onmiddellijk starten met zijn GPS-gestuurde werkgang.

Het resultaat: alleen de zones met onkruid kregen een behandeling, de rest van het veld werd ongemoeid gelaten. Oftewel 80% minder sproeistoffen gebruikt tijdens de spuitbeurt, terwijl de maïsopbrengst hetzelfde blijft.

Deze demo maakt deel uit van het SmartAgriHub Flagship Innovation Experiment ‘AI4Agriculture’, waarbij 8 partners betrokken zijn: UGent, Exobotic, imec, Robovision, Proximus, ILVO en Boerenbond.

Een meer duurzame landbouw en voedselproductie kenmerkt zich door een gelijke of hogere landbouwopbrengst, met minder gebruik van bemesting, gewasbescherming en energie. Hierbij blijft het aantal hectare landbouwgrond op een aanvaardbaar niveau, zonder natuurlijke bronnen uit te putten.

Europa bepleit die ambitie in de Green Deal en de Farm to Fork strategie. Doel is onder meer een even kwalitatieve landbouwproductie als vandaag, maar met de helft minder gewasbeschermingsmiddelen.

Met technologische, datagedreven precisielandbouw valt volgens onderzoekers en landbouwers vooruitgang te boeken.

In plaats van het hele veld egaal te behandelen, wil men in precisielandbouw juist ongelijk en gericht werken: alleen daar een product of handeling zoals meststof toedienen waar nodig, en dan nog in de juiste hoeveelheid, op het juiste tijdstip en tegen een haalbare kost.