Nieuwe ontmoetingen op Aquarama Trade Fair

Na een zomer in het teken van vaccinaties en herwonnen vrijheden, is het eindelijk zo ver. Op 30 september ontmoeten fabrikanten, onderzoekers en beslissingsnemers uit de integrale watersector elkaar weer in levende lijve op Aquarama Trade Fair.

Trefwoorden: #Aquarama, #vakbeurs, #watertechnologie

Lees verder

Nieuws

( Foto: FCO Media )

ENGINEERINGNET.BE - Katja Wijffels van organisator FCO Media heeft ernaar uitgekeken. “Na de digitale editie van vorig jaar was het voor ons cruciaal om te kunnen teruggrijpen naar ons vertrouwde succesrecept: een ééndaagse, fysieke beurs, waar zowel rond de standen als in de cateringzones en tijdens het randprogramma waardevolle ontmoetingen ontstaan.”

Een volle beursvloer
Ruimte voor ontmoeting zal er in ieder geval zijn. Letterlijk, omdat de beursvloer bredere gangen en extra cateringpunten kreeg. Figuurlijk, omdat alle standen bemand zullen zijn. “Initieel namen we slechts een deel van de Brabanthal in, maar toen begin juni alle standen volzet bleken, hebben we besloten om de volle capaciteit te benutten. Uiteindelijk kloppen we af op een volle beursvloer, met ruim 110 exposanten. Een teken dat de sector de twijfel en terughoudendheid van anderhalf jaar corona heeft laten varen en klaar is om nieuwe, échte contacten te leggen.”

Ook de zalen boven de beursvloer zullen op 30 september weer met mensen, kennis en discussie gevuld worden. “Onze partners hebben zich opnieuw ingezet om een sterk en actueel programma rond circulair water op te stellen. Bovendien mogen we met CEBEDEAU dit jaar een nieuwe partner verwelkomen, die met name de Franstalige beursbezoekers extra duiding zal meegeven.”

watercircle.be
De koepelorganisatie van watertechnologiebedrijven watercircle.be richt zich dit jaar tot de chemische sector en bundelt daarvoor de krachten met sectororganisatie essenscia. “Niet alleen is de chemie een van de grootste waterverbruikers,” aldus Matthias Mertens, “maar essenscia toont ook een duidelijke interesse in beter watermanagement, blijkens bijvoorbeeld het lerend netwerk dat ze in samenwerking met Sweco organiseren.”

De bevindingen uit dat lerend netwerk zullen tijdens de studiedag ruim aan bod komen. “Sweco en essenscia geven uitleg over de stand van zaken en de stappen die verder nodig zijn om het beschikbare water zo efficiënt mogelijk in te zetten. Ook tijdens de plenaire sessie zullen bedrijfsadviseurs van VLAIO meegeven welke initiatieven voor de chemische sector relevant zijn. Nadien blijven ze op de beursvloer aanwezig om toelichting te geven over mogelijke subsidies. Tijdens het tweede deel van de dag wordt dan dieper, en vanuit een meer technisch oogpunt, ingegaan op enkele concrete cases.”

Zoals steeds bestaat het programma uit een plenaire sessie enerzijds en twee parallelle sessies anderzijds. De tweede parallelsessie wordt georganiseerd door VMx en belicht de wettelijke aspecten.

De studiedag vindt plaats van 10u t.e.m. 13u. Deelname kost 50 euro (excl. btw) voor leden van watercircle.be, 75 euro (excl. btw) voor leden van gerelateerde partners en 100 euro (excl. btw) voor externen. Studenten genieten een gunsttarief van 25 euro (excl. btw).

Vlario
Het overlegplatform en kenniscentrum van en voor de riolerings- en afvalwaterzuiveringssector Vlario richtte zich vorig jaar al uitgebreid op de technische aspecten van circulair watergebruik. “Veel van die zaken zijn bij onze leden inmiddels bekend”, meent directeur Wendy Francken. “De belangrijkste vraag waar we vandaag een antwoord op moeten formuleren is: hoe krijgen we circulair water in de bestekken? Dit jaar bekijken we het thema dan ook breder.”

Het programma omvat toelichtingen over circulaire bestekvoorschriften, de circulariteit van materialen voor riolerings- en infrastructuurwerken en het belang en de toepassing van decentrale waterzuivering als basis voor heel wat circulair watergebruik. Tevens is er ruimte voor voorbeelden uit de praktijk en een toelichting door de winnaars van de Vlario innovatieprijs.

In de namiddag organiseert Vlario net als voorgaande jaren een extra sessie over WOW! Het Interreg project met focus op recuperatie van afvalstoffen loopt dit jaar ten einde, en in de sessie zullen dan ook heel wat resultaten en conclusies aan bod komen.

De Vlario studiedag vindt plaats van 10u30 t.e.m. 12u15. Deelname is gratis voor VLARIO-leden, al wordt er voor een no-show wel 50 euro (excl. btw) aangerekend. Niet-leden betalen 50 euro (excl. btw). De WOW! sessie neemt aanvang om 13u30.

AquaFlanders
Met een focus op de mogelijkheden en uitdagingen van tweedecircuitwater in huishoudelijke toepassingen biedt AquaFlanders, de federatie van Vlaamse waterbedrijven en rioolbeheerders, nog een andere blik op circulariteit en waterhergebruik. “Het gebruik van hemelwater is in residentiële toepassingen het meest verankerd,” aldus algemeen directeur Carl Heyrman, “maar we willen ook andere oplossingen toelichten. Zo zijn er verschillende pilootprojecten lopende rond het hergebruik van douchewater voor toiletspoeling of andere toepassingen die de moeite waard zijn om onder de loep te nemen. Wat zijn de mogelijkheden, voor- en nadelen van deze technologieën? Kunnen zij verder opgeschaald worden en welke toekomstperspectieven bieden ze?”

De opzet van de AquaFlanders infosessie ‘De oneliners voorbij: een klare kijk op tweedecircuitwater’ is om op een interactieve manier discussie en dialoog te initiëren. “Op het einde van de dag hopen we meer zicht te hebben op welke oplossingen en technologieën in welke omstandigheden de voorkeur uitdragen. We willen ook een reeks werkpunten definiëren opdat hergebruik meer ingang kan vinden. Met, uiteraard, de nodige waarborg inzake de drinkwaterkwaliteit.”

De infosessie van AquaFlanders loopt van 13u30 tot 15u. Deelname is gratis, maar registratie is verplicht.

CEBEDEAU
Het Luikse onderzoeks- en expertisecentrum voor water CEBEDEAU neemt voor het eerst als partner deel aan Aquarama Trade Fair. “Als organisatie leggen wij steevast de link tussen onderzoek, industrie, watermaatschappijen en overheidsinstanties”, licht business development manager Jean-François Gérard de nieuwbakken samenwerking toe. “Waar kunnen we dat beter doen dan op het nationale platform van Aquarama?”

Met een focus op de mogelijkheden en uitdagingen van waterhergebruik in de industrie sluit de infosessie van CEBEDEAU zich aan bij de centrale focus op circulariteit, zij het vanuit de optiek van het Franstalige landgedeelte. “We kampen hier nog niet noodzakelijk met de urgente droogteproblematiek van Vlaanderen, maar bedrijven zijn zich wel steeds meer bewust van de ecologische en economische nood van waterhergebruik. Het behoud van natuurlijke bronnen is een absolute prioriteit en circulair water is noodzakelijk om de effecten van onttrekkingen en lozingen in het milieu te beperken. We zullen daarom enkele praktijkvoorbeelden toelichten en aandacht schenken aan nieuwe technologieën om de bacteriologische kwaliteit van recirculatiewater te monitoren.”

De sessie van CEBEDEAU vindt plaats in de namiddag. Deelname is gratis, maar registratie is verplicht en er wordt gewerkt met een no-show fee. Registreren kan, net zoals voor de andere sessies en studiedagen, via de website van Aquarama Trade Fair.

www.aquaramatradefair.be