Planten via hun wortels beter klimaatbestand maken

Een Europees team, met onder meer ILVO, onderzoekt in het project RootsPlus of de bodembacterie Rhizobium rhizogenes geschikt is om de wortelkenmerken van planten te verbeteren om deze beter tegen droogte bestand te maken.

Trefwoorden: #ILVO, #klimaat, #planten

Lees verder

research

( Foto: ILVO )

ENGINEERINGNET.BE - In droge periodes is het handig als planten in staat zijn om veel water op te nemen na elke korte, hevige regenbui. Planten met een ruim vertakt, oppervlakkig wortelgestel zijn daar beter in dan planten met één diepe penwortel.

De bodembacterie Rhizobium rhizogenes, die in de natuur ruim aanwezig is, kan een rol spelen om zo'n soort wortelstelsel te creëren.

Wanneer je een stuk blad of stengel in een petrischaal samenbrengt met die bacterie, brengt hij een deel van zijn T-DNA over naar het DNA van de plant. Het plantenweefsel vormt dan een nieuw type wortels, ook wel ‘hairy roots’ genoemd omdat ze vaak heel pluizig zijn.

Uit die harige wortels laten plantenwetenschappers nieuwe plantjes groeien, die vaak meer gerekte of fijn vertakte wortels vormen. Het creëren van harige wortels valt buiten de GGO-wetgeving.

Niet alle opgekweekte in vitroplantjes ontwikkelen een uitgebreider wortelgestel. Ook zullen ze beoordeeld worden op droogtetolerantie.

Alleen plantjes die op beide vlakken goed scoren zijn geschikt om verder mee te kruisen. Afhankelijk van het gewas kan dit binnen 5 tot 10 jaar meer klimaatresistente planten opleveren die inzetbaar zijn in de veredeling van commerciële rassen.

RootsPlus werkt met chrysant als modelgewas voor kruidachtige planten, roos en appel als modelplanten voor houtachtigen en zonnebloem als modelplant voor landbouw- en industriegewassen.

Voor appel en roos stelt RootsPlus een tweede onderzoeksvraag: kan de bacteriële techniek en het gewijzigde wortelgestel de weerbaarheid van de boom of struik tegen bodemmoeheid verhogen?

Daarbij krijgen rozen en appelbomen te kampen met vertraagde groei en een gebrekkig wortelstelsel, wanneer ze geplant worden op een plek waar eerder rozen en appelbomen stonden.

Idee is dat de sterke wortelgroei die wordt gestuurd door de genen van de bodembacterie dit probleem kan overkomen.

RootsPlus is een samenwerking tussen Duitsland (University of Hannover), Polen (Nicolaus Copernicus University), Roemenië (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca) en ILVO ( project coördinator).

In Vlaanderen wordt het project gefinancierd door VLAIO. ILVO werkt samen met 2 bedrijven.