De toekomst van de HMI is adaptief

De doelstelling van het nieuwe enerverende onderzoeksproject, waarin elobau betrokken is, is om een nieuwe interface te ontwikkelen welke zich aan verschillende gebruikerssenario´s kan aanpassen.

Trefwoorden: #elobau, #landbouw, #tractor

Lees verder

Productnieuws

( Foto: aISA )

ENGINEERINGNET.BE - elobau is betrokken bij een driejarig gezamenlijk onderzoeksproject met de universiteiten van Hohenheim en Stuttgart, genaamd aISA (adaptive interface systems in agricultural tractors).

Conventionele bedieningselementen op mobiele machines worden tot het uiterste gedreven door het toenemende aantal functies en de verscheidenheid van taken die van hen worden verlangd. Het doel van aISA is een nieuw type besturingssysteem voor tractors te ontwikkelen dat zich aan verschillende bedrijfsscenario's kan aanpassen.

De tractor, die voornamelijk in de landbouw wordt gebruikt beschouwd als een universele werkmachine. Hij wordt ook gebruikt in de bosbouw, de bouwindustrie en de gemeentelijke sector. De tractor heeft zijn zijn reputatie als universele machine aan zijn interface-uitrusting voor het trekken, rijden en het oppakken van hulpstukken en werktuigen. De trekhaken kunnen worden gebruikt zoals en wanneer nodig voor elke toepassing.

Huidige systemen beneden verwachting  
Met name de hydraulische of PTO-interfaces dienen een groot aantal functies. Echter, de huidige tractor besturingssystemen repliceren niet accuraat de verwachtingen van de gebruiker en de bewegingscompatibiliteit van de functionaliteit. Een kantelhendel in plaats van een drukknop om een constante hydraulische stroom te bedienen zoals voor een ventilator is een voorbeeld van het niet voldoen aan de verwachtingen van de gebruiker.

Een bedieningselement naar boven bewegen, om een functie-element, zoals een steunpoot, naar beneden te bewegen, is bewegings­onverenig­baar­heid. Bewegingscompatibiliteit is samen met verwachtingsconformiteit opgenomen in DIN EN 894-1 Veiligheid van machines, aangezien intuïtief wordt verwacht dat een bedieningselement in dezelfde richting beweegt als het functie-element. Onnauwkeurigheid in de werking kan ertoe leiden dat de PTO, in plaats van het aangekoppelde werktuig, altijd wordt in- of uitgeschakeld.

Bijgevolg, en vooral in de hydraulica, is de toewijzing van bedieningselementen aan de relevante functie op het aanbouwdeel niet altijd voor de hand liggend. Volgens DIN EN ISO 9241-110 is een interactief systeem taakgericht als het de gebruiker ondersteunt bij het voltooien van zijn werktaak. Functionaliteit en dialoog moeten gebaseerd zijn op de karakteristieke eigenschappen van de werktaak en niet op de technologie die wordt gebruikt om de taak te volbrengen.

Het ontwerp van het prototype van de adaptieve multifunctionele armleuning is toegespitst op de werking van elke functie en niet alleen op de gebruikte technologie. De bedieningselementen van de armleuning zijn voorzien van afbeeldingen, positie, beschikbaarheid en een bedieningsmodus die nieuwe normen stelt.

Nieuwe functies voor nieuwe bedieningen  
Elk bedieningselement is adaptief. Wanneer een werktuig aan de tractor wordt gekoppeld, krijgt elk bedieningselement een overeenkomstig functiesymbool toegewezen. De bedieningselementen kunnen hun bedieningsrichting aanpassen aan de functie omhoog/omlaag of vooruit/achteruit, zodat ze compatibel zijn met verwachtingen en bewegingen.

Bedieningselementen zijn "verborgen" wanneer ze niet in gebruik zijn om de duidelijkheid te vergroten en het de bestuurder gemakkelijker te maken. Een joystick is onzichtbaar of alleen zichtbaar als één of twee draaiende wielen, of met de twee joystick-assen en de draaiwielen. Bedieningselementen voor hydraulische functies zijn alleen toegankelijk als ze aan een functie zijn toegewezen.

Met een keuzeschakelaar kunnen de voor een aangekoppeld werktuig relevante functies worden geactiveerd of gedeactiveerd. Operationele functies, zoals het hydraulisch inklappen van een werktuig, moeten worden bediend om de tractor van werk- naar wegmodus te laten overschakelen. Met de bedrijfsmodusselectieschakelaar kunnen deze functies als groep worden opgeroepen en bediend, en alleen wat relevant is voor het aangekoppelde werktuig.

Het bedieningsgedeelte van de adaptieve armsteun, ontworpen met de bestuurder in gedachten, is ergonomisch ontworpen voor duidelijkheid en maximale gebruiksvriendelijkheid.

Bekijk dit webinar voor meer informatie.