Vlaanderen injecteert meer middelen in transitie naar duaal leren

De Vlaamse Regering voorziet in de komende jaren 12,6 miljoen euro extra werkingsmiddelen voor de Centra voor Deeltijds Onderwijs en de Syntra-campussen zodat alle jongeren voldoende omkadering krijgen tijdens deze transitie.

Trefwoorden: #duaal leren, #opleiding, #Vlaanderen

Lees verder

Opleiding

( Foto: grigoriy123 - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Het huidige stelsel van leren en werken zal tegen schooljaar 2026-2027 langzaam uitdoven en opgaan in het systeem van duaal leren, dat inzet op duidelijke beroepskwalificaties en aan werkgevers toont wat jongeren in hun mars hebben.

Het systeem duaal leren vertrekt van een sterke samenwerking tussen scholen en bedrijven. De bedrijven zetten een mentor in om de leerling te evalueren. Zo krijg je sterk geschoolde leerlingen, die betere kansen hebben op de arbeidsmarkt. Maar de transitie naar dit systeem is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

De jongeren die nu kiezen voor het oude stelsel vormen een kwetsbare doelgroep. De Vlaamse Onderwijsraad (VLOR), de Sociaaleconomische Raad van Vlaanderen (SERV) en het Vlaams Partnerschap duaal leren dringen aan op voldoende omkadering voor deze doelgroep.

Het werkingsbudget van de Centra voor Deeltijds Onderwijs (CDO) en de Syntra-campussen wordt op die manier opgetrokken tot hetzelfde niveau als in het voltijds onderwijs en krijgen alle jongeren de nodige omkadering.

De leerlingen die nu nog vallen onder het stelsel leren en werken krijgen begeleiding bij de transitie. Er komen speciale aanlooptrajecten om hen klaar te stomen voor het systeem van duaal leren.

Als de stap naar duaal leren toch nog te groot zou blijken, dan kunnen de meest kwetsbare jongeren rekenen op een traject op maat. In zo’n traject kan een leerling een onderwijskwalificatie niveau 2de graad behalen.

Hierdoor heeft de leerling één of meerdere aanknopingspunten om de leerloopbaan verder te zetten in een centrum voor volwassenenonderwijs, centrum voor basiseducatie, een traject in de VDAB of toch door te stromen naar het duaal leren.