Europese Data Act: “Agoria waarschuwt voor overregulering”

Bart Steukers, CEO Agoria: “Dit kan een grote stap zijn in de ontwikkeling van de Europese data economie. We moeten opletten voor een beschermende visie, met beperkende verplichtingen, ipv. een katalysator te zijn voor data innovatie en ondernemerschap.”

Trefwoorden: #Agoria, #column, #data, #Europa

Lees verder

Columns

( Foto: nicoelnino - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - De data-economie vertegenwoordigt ongeveer 3%  van de geldwaarde van alle geproduceerde goederen en diensten in Europa in een jaar tijd (bbp). In België wordt de data-economie geschat op 14 miljard euro, of zo’n 3,3%  van het bbp en zo’n 130.000 jobs.

De Europese Commissie wil het aandeel van de data economie in bbp verdubbelen tegen 2025 en daarbij moet de Data Act een belangrijke tool worden om deze doelstelling te bereiken.

Steukers: “Agoria ondersteunt deze ambitie volledig. Wat het delen van data betreft, moeten veel bedrijven hun weg nog vinden. Zij hebben stimulansen en steun nodig. Het is nu niet het moment om over de hele linie strenge maatregelen op te leggen die de data innovatie en creativiteit in de kiem dreigen te smoren.”

Overheden: als je de wereld wil veranderen met (open) data, begin dan eerst bij jezelf
Het voorstel voorziet in verplichte toegang van overheden tot data van bedrijven in bepaalde zogenaamde 'uitzonderlijke situaties', zoals een corona-epidemie. Regels vastleggen voor toegang van overheden tot data kan mogelijks versnippering van regelgeving voorkomen.

Steukers: “Maar het kan ook snel leiden tot het doodmaken van nieuwe verdienmodellen zoals intelligente verkeersmanagement systemen in een context van ‘slimme steden’. De redenen voor verplichte toegang tot data van overheden moeten zeer strikt worden omschreven en mogen niet vatbaar zijn voor misbruik.”

Free flow of data tussen bedrijven: vrijwillige stimuli in plaats van verstikkende verplichtingen
Het voorstel introduceert een nieuw concept waarbij consumenten en bedrijven die gegevens genereren via een apparaat, of het nu een mobiele telefoon, een auto of een apparaat is dat via internet met apparaten in contact staat (IoT), gratis toegang zouden moeten krijgen tot deze gegenereerde data.

De achterliggende filosofie is een terechte bezorgdheid dat de consument onvoldoende zeggenschap heeft over zijn data in de platform economie tussen producten en klanten. In een industriële bedrijfscontext, met bijvoorbeeld intelligente machines en data-gedreven productielijnen, dreigt de Data Act volgens Agoria een averechts effect te hebben en ontluikende initiatieven van vrijwillige deling van data eerder monddood te maken.

Duidelijkheid over gebruik en beheer van data zou de markt meer zekerheid kunnen bieden. Nu dreigen sommige bepalingen volgens Agoria de contractuele vrijheid van bedrijven te ondermijnen en een averechts effect te hebben.

Steukers: “Modelcontracten voor data uitwisseling tussen bedrijven kunnen zeker nuttig zijn voor startups. Maar dit moeten niet-bindende overeenkomsten zijn om aan te moedigen in plaats van te verplichten. De Europese Commissie moet veeleer bedrijven stimulansen bieden om gegevens te delen”