Circulariteit inbakken in moleculaire blauwdruk

Prof. Pieter Bruijnincx, hoogleraar Sustainable Chemistry & Catalysis bij Universiteit Utrecht, gaat moleculen circular-by-design maken door circulairiteit 'in te bakken' in de moleculaire blauwdruk.

Trefwoorden: #biomassa, #circulariteit, #molecule

Lees verder

research

( Foto: yokieyok - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Chemicaliën en materialen worden nu nog veelal gemaakt uit koolstof en gebruikt op een lineaire manier, met puur en alleen focus op functie en prestatie. Als gevolg dragen deze producten bij aan klimaatverandering, vervuiling en uitputting van de bronnen van de aarde.

“Om de producten van alledag duurzaam en circulair te maken, moeten we niet alleen andere, niet-fossiele koolstofbronnen gebruiken, maar ook een heel ander soort producten gaan maken. In dit nieuwe project wil ik dat probleem op moleculair niveau aanpakken en de gewenste circulariteit ‘inbakken’ in de moleculaire blauwdruk. Zo maken we moleculen circular-by-design.”

Als startpunt gebruikt Bruijnincx moleculen die makkelijk te maken zijn uit niet-eetbare biomassa. Met een eenvoudige, maar slimme combinatie van chemische omzettingen maakt hij daarvan chemische bouwstenen, polymeren en energiedragers die naar behoefte recyclebaar, bio-afbreekbaar of juist lang houdbaar zijn.

Met de simpele chemische truc die het hart vormt van het voorstel, geven Bruijnincx en zijn onderzoeksgroep de biobased economy een zetje in de rug. “Zo kunnen we alledaagse producten, van reinigingsmiddelen en plastics tot nieuwe energiedragers, duurzaam en circulair maken."

Bruijnincx ontvangt een Vici-beurs van 1,5 miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Deze subsidie is een van de hoogste persoonsgebonden wetenschappelijke premies van Nederland, waarmee onderzoekers de mogelijkheid krijgen om een eigen innovatieve onderzoekslijn te ontwikkelen en een onderzoeksgroep samen te stellen.

“Ik ben erg blij met deze kans om de chemie verder te vergroenen," vertelt Bruijnincx. "Ik kijk ernaar uit om een aantal veelbelovende leads van mijn team flink verder te brengen, en ben erg benieuwd welke moleculen en materialen we gaan ontdekken op onze zoektocht naar meer circulaire producten.”