TU Delft intensiveert onderzoek drijvende windturbines

Het Floating Renewables Lab verbindt alle elementen uit de drijvende windturbineketen en andere offshore hernieuwbare energiebronnen, met behulp van numerieke modellen en AI, met elkaar.

Trefwoorden: #TU Delft, #windenergie, #windturbine

Lees verder

research

( Foto: TU Delft )

ENGINEERINGNET.BE - Als het aan de Europese Commissie ligt, is alle gebruikte energie in 2050 afkomstig uit duurzame bronnen. Om dit doel te halen, moet er op grote schaal gebruik worden gemaakt van drijvende windturbines, stelt Axelle Viré, windexpert aan de TU Delft.

‘Hoewel de techniek momenteel nog in de kinderschoenen staat, is de potentie enorm,’ stelt Viré. ‘Om die potentie te verzilveren, lanceert TU Delft het Floating Renewables Lab.’

‘Het nieuwe lab vertegenwoordigt bijna de hele windturbineketen. Zo wordt er aan de TU Delft gekeken naar welke kabels je het beste aan de zeebodem kunt bevestigen, maar bijvoorbeeld ook naar hoe je al die drijvende windturbines ten opzichte van elkaar moet neerzetten.'

'Door daar onderzoek naar te doen, kun je het energierendement substantieel verhogen. Het sturen van het zog – de zuiging die ontstaat door de beweging van zo’n turbine in water – is daar een mooi voorbeeld van.'

'Daarbij wordt gekeken naar het doelbewust veranderen van de hoek waaronder de windturbinebladen in de wind staan. Het effect daarvan is dat het zog achter de turbine gedeeltelijk of geheel óm de volgende turbine heen wordt gestuurd. Dat levert energiewinst op.’

Het Floating Renewables Lab is een combinatie van acht bestaande faciliteiten, die alle acht hun eigen eigenschappen bezitten. Viré: Bij de faculteit Werktuigbouwkunde staat bijvoorbeeld een towing tank, waar onderzoek gedaan wordt naar hoe drijvende windturbines zich gedragen als er bijvoorbeeld huizenhoge golven ontstaan.'

'Bij Civiele Techniek en Geowetenschappen is een enorme hexapod te vinden waarmee we zo’n turbineconstructie beter kunnen maken. En bij de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek wordt onderzoek gedaan naar de aerodynamische eigenschappen van drijvende turbines.'

'Het unieke is nu dat al deze faciliteiten virtueel aan elkaar geknoopt worden. Sommige onderdelen van het systeem worden fysiek getest, terwijl anderen worden nagebootst met behulp van numerieke modellen die bijvoorbeeld zo’n hexapod kunnen besturen.'

'Dit vereist snelle en nauwkeurige modellen. Onderzoek op het gebied van AI kan hierbij als hefboom fungeren, zodat real-time modellen alsmaar beter worden.’

Viré: ‘We hopen verder ons lab te kunnen verbinden aan faciliteiten van partneronderzoeksinstituten en bedrijven. Intensieve samenwerking met industrie, overheden en NGO’s is broodnodig en onvermijdelijk, willen we impact maken op het gebied van onderzoek en innovatie.’