Umicore stelt levering hernieuwbare energie veilig

Het bedrijf sluit contracten met Statkraft en Gasum om hernieuwbare energie voor haar Europese precursoren- en raffinagehub van batterijmaterialen voor de lange termijn te verzekeren.

Trefwoorden: #batterij, #energie, #kathode, #Umicore

Lees verder

Nieuws

( Foto: Umicore )

ENGINEERINGNET.BE - Umicore heeft twee afzonderlijke stroomafnameovereenkomsten voor de lange termijn gesloten met Statkraft en Gasum om hernieuwbare elektriciteit te betrekken van onshore windturbines in Finland.

Deze twee overeenkomsten zullen de bestaande behoeften dekken van de Umicore-site in Kokkola, waar het bedrijf actieve precursorkathodematerialen produceert en kobalt raffineert dat gebruikt wordt in herlaadbare batterijen voor elektrische auto's.

Beide contracten lopen voor 10 jaar, waarbij Statkraft in 2024 van start gaat en Gasum in 2025.

Statkraft zal Umicore tot 2033 jaarlijks zo'n 60 GWh gecertificeerde hernieuwbare elektriciteit leveren vanuit het Nuolivaara-windmolenpark, in het noorden van Finland. Het niet-gesubsidieerde windmolenpark zal bestaan uit 17 windturbines met een totaal geïnstalleerd vermogen van 96,9 MW en wordt naar verwachting in 2023 in gebruik genomen.

Gasum levert Umicore tot 2034 jaarlijks circa 45 GWh gecertificeerde hernieuwbare elektriciteit vanuit een niet-gesubsidieerd windmolenpark, dat naar verwachting eind 2023 of begin 2024 in gebruik wordt genomen.

In haar strategie Let's go for Zero streeft Umicore ernaar om tegen 2035 een netto nul-uitstoot van broeikasgasemissies te bereiken voor zowel haar scope 1-emissies die voortvloeien uit haar activiteiten ter plaatse, als voor haar scope 2-emissies, die verband houden met energieaankopen.

Als eerste mijlpaal wil Umicore de broeikasgasemissies tegen 2025 met 20% verminderen ten opzichte van het referentiejaar 2019.