200 miljoen euro voor Vlaams-Nederlandse samenwerking

De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven aan dit bedrag voor het stimuleren van Vlaams-Nederlandse samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, ngo’s en overheden, tot 2027.

Trefwoorden: #grensregio, #Interreg

Lees verder

Nieuws

( Foto: Interreg Vlaanderen-Nederland )

ENGINEERINGNET.BE - In vergelijking met de vorige perioden van het Interreg Vlaanderen-Nederland programma liggen er meer ambities op vlak van duurzame energie, de strijd tegen klimaatverandering, het aanpakken van grensobstakels en inclusieve projecten die impact genereren voor bewoners van de grensregio.

Het programma vat haar ambities samen met ‘grensoverschrijdende samenwerking voor een slimmer, groener én socialer Europa, zonder grenzen’.

De afgelopen zeven jaar kon het programma al rekenen op veel succesvolle resultaten. Bijna 100 grensoverschrijdende projecten ontvingen een subsidie, goed voor zo’n 150 miljoen euro aan Europese middelen.

Op de volgende uitdagingen wordt de komende jaren nóg sterker ingezet:

  • Energiecrisis: Vlaanderen, Nederland en de acht betrokken grensprovincies investeren in een versnelde transitie richting energie-efficiëntie.
    Bijvoorbeeld door het sensibiliseren van burgers middels een online tool om hun woningen te verduurzamen (ENLEB), het ontwikkelen van innovatieve polymeerfolies die zonnewarmte reguleren in slimme energiezuinige ramen en warmteregulerende zonnepanelen (Sunovate), en het aanmoedigen van bedrijven en start-ups om innovatieve producten te ontwikkelen die bijdragen aan een duurzame samenleving én ze effectief in de markt te plaatsen (CrossRoads2 Sustainable Energy).
  • Klimaatverandering tegengaan en inzetten op rampenpreventie zoals voorkomen van droogte in de landbouw door industrieel gezuiverd afvalwater ter beschikking te stellen op de akkers van land- en tuinbouwers (F2Agri).
  • Lessen trekken uit de covid-pandemie: bijvoorbeeld door een betere communicatie tussen grensgemeenten en het verankeren van duidelijke richtlijnen en procedures bij volgende crisissen.
  • Focus op de burger: bij alle projecten worden burgers zoveel mogelijk betrokken. Ter inspiratie is er RHEDCOOP dat een Energy Services Company-model voor ‘energetische burgercoöperaties’ ontwikkelde. Dit stelt burgers in staat om via lokale gemeenschappen energetische maatregelen door te voeren, op woning-, buurt-, of dorpsniveau.