Projecten loodsen glastuinbouwers naar klimaatneutralere glastuinbouw

De glastuinbouwsector in de grensregio België-Nederland, waar groenten en fruit van hoogstaande kwaliteit worden geproduceerd, behoort tot de absolute wereldtop en probeert tegen 2030 naar 44% minder energieverbruik te geraken.

Trefwoorden: #besparing, #co-creatie, #energie, #glastuinbouw, #innovatie

Lees verder

Nieuws

( Foto: Proefstation voor de Groenteteelt (PSKW) )

ENGINEERINGNET.BE - Glastuinbouw vraagt veel energie. Daarom moet de glastuinbouwsector zijn verantwoordelijkheid opnemen en versneld de energietransitie door om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen.

Dankzij innovatie en co-creatie zijn binnen het project GLITCH enorme klimaatstappen gezet door 13 Vlaamse en Nederlands-Limburgse bedrijven en kenniscentra.

Lieve Wittemans, onderzoeker tomaat aan het Proefstation voor de Groenteteelt: “Allereerst werd er gekeken naar belichtingstechnieken in belangrijke serreteelten zoals tomaat, paprika, komkommer en sla. Sommige telers kiezen nog steeds voor SON-T belichting terwijl uit onderzoek blijkt dat LED-belichting in de tomatenteelt tussen de 13% en de 38% minder elektriciteit verbruikt per kilogram.

Om de energie-efficiëntie verder te verhogen kan er gebruikgemaakt worden van laagwaardige warmte. Deze warmte kan afkomstig zijn van reststromen uit verwarmingssystemen of industrieën, maar kan ook komen uit geothermie of door gebruik van warmtepompen.”

Energieschermen hebben ook veel potentieel om energie te besparen. Schermen zorgen er immers voor dat de aanwezige energie in een kas minder verloren gaat. Met energy balancing schermen zou de zon alleen al voldoende moeten zijn om de kas zoveel mogelijk op temperatuur te houden. Naast dagschermen kan er ook gebruikgemaakt worden van nachtschermen om de warmte zo goed als mogelijk te bewaren in de serre.

Dankzij een dag- en nachtschermsysteem en een aangepaste scherm en klimaatsturing kon in totaal 62% energie bespaard worden waarvan 40% overdag en 79% ‘s nachts binnen een paprikateelt. Bij tomaat werd in totaal een energiebesparing van 41% gerealiseerd.

Het GLITCH Kompas is een online tool die innovatieve telers, actief in de glastuinbouwsector in Vlaanderen en Nederland, begeleidt bij het realiseren van relevante innovaties middels co-creatie.

ENERGLIK is een nieuw project dat op basis van de resultaten van GLITCH nieuwe innovaties zal implementeren in de Vlaamse en Nederlandse serres.

Klik hier voor meer informatie over de projecten.