Ontwikkeling wereldwijde dataset van uitgebreide continentale plateaus

Het VLIZ Marine Regions-team ontwikkelde deze dataset zodat een land exclusieve rechten kan laten gelden op de natuurlijke hulpbronnen op en onder de zeebodem.

Trefwoorden: #continentaal, #plateau, #VLIZ

Lees verder

research

( Foto: VLIZ )

ENGINEERINGNET.BE - Landen kunnen aanspraak maken op een uitgebreid continentaal plateau door een claim in te dienen bij de Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) van de Verenigde Naties.

Daarvoor dienen ze de omvang van hun uitgebreid continentaal plateau op basis van geologische en bathymetrische gegevens te bewijzen. De CLCS beoordeelt de wetenschappelijke waarde van deze claims, en doet vervolgens aanbevelingen aan landen.

De net gepubliceerde Marine Regions dataset van uitgebreide continentale plateaus stelt alle claims voor tot 1 januari 2022 en bevat zo in totaal 134 polygonen, opgebouwd uit 47.307 punten en 315 lijnen.

De meest recente claim is die van Indonesië met betrekking tot het eiland Sumatra. De oudste dateert uit 2008 en staat op naam van Japan.

Een goede ligging kan een enorme invloed hebben op het gebied dat een land kan opeisen. Zo kan Portugal, zelfs met de Azoren en Madeira erbij kleiner dan 100.000 km², aanspraak maken op een gebied van meer dan 2.000.000 km². Tel daarbij de Exclusieve Economische Zone en Portugal kan zijn oppervlakte meer dan verveertigvoudigen.

Naast een aantal gezamenlijke claims, zo eisen Frankrijk, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje samen een gebied op van bijna 80.000 km² ten noordwesten van het Iberische schiereiland, zijn er ook 55 polygonen die overlappende claims tonen.

Het meest in het oog springende is het gebied rond de Noordpool, waar zowel Canada, Rusland als Denemarken de koek onder elkaar zouden moeten verdelen. Door de klimaatverandering zullen natuurlijke hulpbronnen op en onder de zeebodem in dit gebied in de toekomst gemakkelijker bereikbaar zijn.

Ook de Verenigde Staten zouden hierop aanspraak kunnen maken, maar zij zijn geen partij in het Zeerechtverdrag dat deze zones in het leven riep en kunnen bijgevolg geen claim neerleggen bij de CLCS.

Deze nieuwe Marine Regions-dataset werd ontwikkeld in het kader van het Belgische luik van de LifeWatch onderzoeksinfrastructuur en vormt een uitbreiding van de bestaande databank van maritieme grenzen, opgestart in 2006.