Waarom we NU werk moeten maken van de twin transitie

Niemand kan ontkennen dat we worden geconfronteerd met grote uitdagingen (covid-pandemie, energiecrisis, schaarste, recesssie, weerextremen …). Op termijn vormt echter de klimaatverandering veruit de grootste uitdaging.

Trefwoorden: #transitie, #VOKA

Lees verder

Columns

( Foto: VOKA )

ENGINEERINGNET.BE - De impact hiervan groeit zienderogen en zet een negatieve druk op de leefbaarheid van onze aarde en onze economie. Dit manifesteert zich onder andere al via hoge prijsschommelingen in grondstoffen, een verstoorde elektriciteitsvoorziening, en grote logistieke schade door lagere waterstanden.

Bedrijven moeten dus anders gaan ondernemen en meer streven naar duurzaamheid en circulariteit. Digitale tools en technologieën fungeren daarbij als cruciale hefboom. Dankzij digitalisering kunnen bedrijfsprocessen efficiënter en productiever worden met aandacht voor het reduceren van benodigde grondstoffen en materialen.

Het faciliteert ook het opzetten van klimaatvriendelijkere business modellen. De twin transitie verwijst naar hoe de digitale transitie en de groene transitie samengaan en elkaar versterken.  Zo zijn er studies die aangeven dat  digitale technologieën het potentieel hebben om te ondersteunen bij het verlagen van 20% van de CO₂ emissies tegen 2030.

Voor een open economie als Vlaanderen die tevens sterk afhankelijk is van buitenlandse grondstoffen en energie wordt het cruciaal om sterk in te zetten op deze twin transitie. Om dit succesvol te doen is er nood aan meer disruptieve innovatie. Enkel dan kan het gelijktijdig inzetten op zowel duurzaamheid als digitalisering leiden tot een hogere productiviteit en efficiëntie. Bovendien duurt het even voordat positieve effecten zich kunnen realiseren en is het dus van belang om NU al te starten met investeringen.

Onze uitgangspositie is zeker niet slecht. Zo kenden we de afgelopen jaar een stevige groei in investeringen in O&O. Ook hebben we heel wat kennisinstellingen die expertise hebben in duurzame en/of digitale technologieën (imec, VITO, Energyville, Capture …). Tal van bedrijven hebben verder een belangrijke stap richting deze twin transitie gezet.

Desondanks zien we dat het innovatielandschap nog te gefragmenteerd is en dat vele O&O-inspanningen zich niet doorvertalen in duurzame toepassingen. Bovendien merken we dat slechts een kleine minderheid van onze ondernemingen succesvol inzet op de twin transitie en dat er grote verschillen zijn afhankelijk van de bedrijfsgrootte en sector.

De overheid kan een belangrijke rol spelen om de twin transitie aan te vuren. Zo kan men meer innovatie aanwakkeren door meer middelen vrij te maken voor O&O en het voor bedrijven mogelijk te maken om de brug van onderzoek naar commercialisatie van duurzame toepassingen te leggen. Ook via aangepaste regelgeving is er veel mogelijk. Veel duurzame toepassingen steunen immers op het uitwisselen van data over verschillende partijen.

De overheid kan dit ondersteunen via meer uniforme datastandaarden en productnormen. Ook regelgeving om het vergunningsproces te versnellen is cruciaal, gezien de significante investeringen die nodig zijn in infrastructuur voor de twin transitie (elektriciteitsnetwerken, glasvezelnetwerken, zendmasten, bouwwerken).

Wat infastructuur betreft zou ook 5G versneld uitgerold dienen te worden en de ontwikkeling van 6G zou men moeten stimuleren. Beide communicatietechnologieën zullen zeer belangrijk worden als energie-efficiënt platform.

www.voka.be