EU-project voor krachtig data-economie-systeem in Agrifood

Data4Food2030 krijgt 10 miljoen euro subsidie voor het ontwikkelen van slimme data-toepassingen die bijdragen aan efficiënte, voordelige en duurzame processen in de agrifood-keten.

Trefwoorden: #ILVO, #project, #voeding

Lees verder

Nieuws

( Foto: screen website Data4Food )

ENGINEERINGNET.BE - Het Europese Data4Food2030-project wordt gecoördineerd door het Nederlandse Wageningen Research en omvat een netwerk van 24 partners uit 12 verschillende landen in Europa. Als Vlaamse partner participeert het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO).

“Data-deelsystemen en bijbehorende slimme apps kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met toch dezelfde opbrengst, het verkleinen van de voedsel-afvalberg, of het beter sluiten van voedingskringlopen," aldus projectcoördinator dr. George Beers.

“De economie die voortvloeit uit het delen van deze data is nog in volle opmars, waardoor er nu nog kan worden gezorgd dat deze zich eerlijk en inclusief verder ontwikkeld."

ILVO heeft de taak om een monitoringsysteem op te zetten en leidt de zoektocht naar modellen om de mogelijke impact van deze data-economie te meten. Dit monitoringsysteem is te consulteren in een online dashboard.

Stakeholders uit negen verschillende EU-landen maken deel uit van negen case studies, die voedingsgerelateerde dienstverleningen vertegenwoordigen in 27 EU-landen.

Deze case studies zijn praktijkvoorbeelden van de data-economie op micro- en meso-economisch niveau, waarbij telkens gebruik wordt gemaakt van data en technologieën. Elke case wordt onderzocht om de data space in haar context beter te begrijpen.

Ook ILVO leidt een van deze case studies, door met het Vlaamse datadeelplatform DjustConnect samen te werken met het Franse datadeelplatform AgDataHub.

Doel is om data tussen platformen uit te kunnen wisselen, om zo een voorbeeld te vormen van hoe dit op Europees niveau kan gebeuren. Op deze manier wordt er toegewerkt naar een federaal-gestructureerde Europese data space.

Data4Food2030 streeft naar een betere data-economie voor voedselsystemen, waaruit duidelijke ontwerpprincipes, aanbevelingen en oplossingen kunnen worden afgeleid.

Deze zullen het beleid en de uitvoering op publiek en privaat niveau verbeteren en aanpassen. Door stakeholders nauw te betrekken, input te laten leveren over verschillende concepten van de data-economie en hen verschillende projectresultaten te laten evalueren wordt de impact van het project op het voedselsysteem vergroot.