+50% Belgische bedrijven plant lokalisatie activiteiten

Uit een nieuw onderzoek van SAP blijkt dat Belgische bedrijven onder meer aangeven dat de tekorten aan grondstoffen, lege schappen en een verminderde beschikbaarheid van gezondheidsproducten of medicijnen nog tot eind 2023 kan duren.

Trefwoorden: #logistiek, #SAP, #supply chain

Lees verder

Nieuws

( Foto: SAP )

ENGINEERINGNET.BE - De grote meerderheid van de Belgische bedrijven geeft toe dat hun toeleveringsketen moet worden verbeterd (84%), waarbij 36% zegt dat de veranderingen aanzienlijk moeten zijn.

Ook bedrijven in onze buurlanden zeggen dat hun toeleveringsketen voor verbetering vatbaar is. 97% van de deelnemende Nederlandse bedrijven zegt dat er verbeteringen nodig zijn. In Frankrijk is dat 87%.

De bevindingen van het rapport ‘Tomorrow's Supply Chain: Disruption Around Every Corner’ wijzen erop dat sinds het begin van de pandemie de problemen in de toeleveringsketen rampzalig zijn.

Bedrijven in België, Frankrijk en Nederland ondervinden hinder door vertragingen in de productie van goederen/levering van diensten (50%) en een tekort aan grondstoffen (34%). Dit heeft geleid tot een daling in de inkomsten (33%), waardoor zij hun werknemers (31%) of huur (41%) niet kunnen betalen, alsook tot verlies van klanten (35%) en reputatieschade (27%).

De Belgische organisaties zijn het er unaniem over eens dat lokalisering van de toeleveringsketens de economische groei ten goede zou komen: 100% ziet de waarde ervan in.

Bovendien vinden zij dat de overheid hulp zou moeten bieden door middel van incentives om mensen aan te trekken en bij te scholen (50%), met inbegrip van talent uit het buitenland (40%), door de toeleveringsketen te monitoren en waar nodig te investeren (48%) en door het industrie- en handelsbeleid te versoepelen (44%).

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat ook in Frankrijk een meerderheid van de bedrijven (66%) van mening is dat lokalisering van de toeleveringsketens de economische groei kan bevorderen. In Nederland hebben bedrijven gemengde gevoelens: 34% is voor en 66% is tegen.

Frank Soudan, Hoofd van de Digital Supply Chain bij SAP België & Luxemburg: “Vroeger ging het bij Supply Chain Management hoofdzakelijk om kostenbesparing. Vandaag worden bedrijven geconfronteerd met tal van uitdagingen zoals veranderend consumentengedrag, vermindering van koolstofuitstoot, het beperken van het personeelsverloop en het laag houden van de kosten.”

Uit de resultaten van de studie blijkt dat Belgische bedrijven verschillende mogelijkheden bekijken om hun toeleveringsketens te verbeteren:

  • 80% is van plan voorrang te geven aan binnenlandse oplossingen voor Supply Chain
  • 72% is van plan nieuwe technologie uit te rollen om de uitdagingen in de komende 1 tot 2 jaar te helpen overwinnen
  • 66% is van plan nieuwe, milieuvriendelijke oplossingen voor Suppy Chain te zoeken