Picanol kiest voor de modal shift naar binnenvaart

Die modal shift werkte weefmachineproducent Picanol uit met transporteur Group-GTS, onder begeleiding van De Vlaamse Waterweg, Multimodaal.Vlaanderen en POM West-Vlaanderen, en waardoor jaarlijks 612 ton CO2 wordt vermeden.

Trefwoorden: #binnenvaart, #modal shift, #Picanol, #transport, #VIL

Lees verder

Nieuws

( Foto: VIL )

ENGINEERINGNET.BE - Vandaag gaan de exportgoederen geladen in containers van de productiesite in Ieper met de vrachtwagen naar de haven van Antwerpen of Zeebrugge om van daaruit wereldwijd te worden verscheept.

In februari voerde Picanol twee multimodale testen uit. De lege containers worden opgehaald op de inland depot in Wielsbeke om vervolgens te worden geladen in Ieper.

De volle exportcontainers worden nadien vanuit Ieper naar de River Terminal Wielsbeke (foto) gebracht om per binnenvaartschip naar de haven van Antwerpen te varen onder toeziend oog van terminaluitbater Delcatrans.

Per roundtrip wordt er 180 kilometer minder gereden over de Vlaamse wegen, wat overeenkomt met een reductie van 61 kg CO2 over het gehele multimodale traject. Daarmee is er reductiepotentieel van meer dan 60% van de wegkilometers en 44% CO2-uitstoot voor het Ieperse bedrijf.

In 2022 sloegen Group-GTS, De Vlaamse Waterweg, Multimodaal.Vlaanderen en POM West- Vlaanderen de handen in elkaar en namen de shift naar de binnenvaart voor Picanol onder de loep.

Uit die analyse  bleek dat door een toename van het aantal afvaarten op de River Terminal Wielsbeke er geen probleem meer is qua transittijd. Bovendien kan de multimodale transportkost de concurrentie met het wegtransport aan.

Deze maand lopen er extra transporten en worden verdere afspraken gemaakt met alle betrokken partijen met als doel om dit verder uit te breiden in het tweede kwartaal.