Energiesystemen in ondergrond oplossing voor kleinschalige warmtenetten

TNO, Itho Daalderop, Encor, EBN, TuGeo, Actium en de Bentonietfabriek ontwikkelen een warmtenetconcept dat gebaseerd is op een gesloten energiesysteem in diepe ondergrond.

Trefwoorden: #energie, #TNO, #warmtenet

Lees verder

research

( Foto: TNO )

ENGINEERINGNET.BE - Woningbouwcoöperaties hebben behoefte aan een duurzame en kosteneffectieve oplossing voor het verwarmen van veelvoorkomende woningtypen, zoals rijtjeshuizen of portiekflats. Kleinschalige, collectieve energiesystemen, zoals een gesloten bodemenergiesysteem, kunnen hier een oplossing voor zijn.

Gesloten bodemenergiesystemen zijn sterk in ontwikkeling: met behulp van een gesloten leidingstelsel wordt warmte uitgewisseld met de ondergrond. In 2022 werden zo’n 15.000 nieuwe systemen aangelegd met een dieptebereik van 100 tot 350 meter, met name geschikt voor een enkel huishouden. Door een systeem dieper van 400 tot 800 meter in de ondergrond aan te brengen en het ontwerp te optimaliseren, kan het vermogen mogelijk vertienvoudigd worden.

Hierdoor komt de verwarming van een blok van meerdere rijtjeshuizen of een portiekflat met een enkel systeem gekoppeld aan een warmtepompnet in beeld. Ook zijn de kosten lager en is de milieu-impact kleiner omdat er minder boringen nodig zijn.

Bescherming van het grondwater is een aandachtspunt. Er is behoefte aan veilige en detecteerbare afdichtingsmaterialen waarvan de veiligheid ook op langer termijn kan worden aangetoond en gegarandeerd.

De ontwikkeling van veilige en duurzame materialen voor diepe bodemenergiesystemen, het verhogen van de opbrengst en slimme aansturing van het warmtepompnet zijn onderdeel van dit nieuwe project. Dit alles wordt ook in de praktijk gerealiseerd. Binnen het project wordt ook een blauwdruk voor een woonwijk ontwikkeld.

Het project draagt bij aan de betaalbaarheid van energie door verlaging van de kosten per kW, leveringszekerheid door een stabiele en lokale energievoorziening, en duurzame, CO2 neutrale energievoorziening voor bestaande woningen, zodat de ambitie om versneld van het aardgas af te gaan realiteit kan worden.