Nieuw innovatie- en testomgeving voor membraantechnologie

Het Europese INNOMEM-project, met onder meer VITO, werkt aan de verbetering en opschaling van concrete membraantechnologieën, toegespitst op specifieke noden van de industrie.

Trefwoorden: #innovatie, #membraan, #test, #VITO

Lees verder

research

( Foto: VITO )

ENGINEERINGNET.BE - Op haar site in Mol beschikt VITO over een pilootinstallatie om keramische membraanoppervlakken te optimaliseren door hieraan functionele moleculegroepen te koppelen.

Dit gebeurt tot op nanoniveau, binnen in de poriën van de membranen. Die installatie werd recent opgeschaald in het kader van het INNOMEM-project.

Via een open call konden Europese bedrijven met concrete probleemstellingen komen waarvoor innovatieve membraantechnologie soelaas kan bieden.

Dit leidde tot een selectie van zeven zogeheten ‘democases’ waarvoor nu kleinere samenwerkingen met projectpartners opgezet worden. Aan INNOMEM werken ruim 30 Europese bedrijven, universiteiten en onderzoeksinstellingen in samen. 

VITO gaat met het Deense bedrijf Liqtech membranen voor afvalwaterzuivering optimaliseren. ‘We bekijken bijvoorbeeld hoe we de doorstroming kunnen verhogen, in dit geval dus de waterflux’, aldus Victor Manuel Candelario Leal van Liqtech.

‘Ook onderzoeken we het effect van kleinere poriën op de werking van membranen, of van aangepaste mechanische eigenschappen op hun levensduur.’

Deze vraag kwam van een bedrijf dat systemen ontwikkeld om afvalwater aan boord van schepen te zuiveren, zodat het veilig in zeeën en rivieren is te lozen. Zogeheten scrubbers worden ook door elektriciteitscentrales gebruikt om hun koelwater te kunnen lozen of te hergebruiken.

Gelijkaardige afvalwaters ontstaan ook bij bedrijven die machinaal metaal versnijden. Candelario: ‘In dit geval focussen we onder meer op de scheiding van olie-en-wateremulsies, waarbij de olie afkomstig is van smeerproducten. Bij de scheiding van zulke emulsies worden de membranen snel vuil, waardoor hun scheidend vermogen daalt. Ze telkens moeten schoonmaken is geen aantrekkelijke optie.’

Een betere optie is om de membranen meer inert te maken, zodat vuildeeltjes zoals olie er minder aan blijven plakken. Dat kregen Liqtech en VITO voor elkaar door keramische membranen van LiqTech gemaakt met een actieve laag gebaseerd op zirkoniumoxide, bij VITO te behandelen.

Na het einde van INNOMEM in 2024, zal een duurzaam samenwerkingsverband dezelfde dienstverlening aanbieden aan de industrie.

Doel is om over een zelfstandige, levensvatbare organisatie te beschikken in Europa zodat bedrijven via één toegangspunt makkelijk de juiste membraantechnologie kunnen vinden, en het verder ontwikkelen van expertise en installaties voor opschaling van membraan-technologie.