Lagere TCO door energiebesparing, variantenreductie en predictief onderhoud

Bij de levenscyclus van aandrijfsystemen is slechts 15% van de totale bedrijfskosten toe te schrijven aan de aanschafprijs. Ongeveer 85% komt voort uit de downstream-processen, het aantal toegepaste aandrijfvarianten en de kosten voor de instandhouding.

Trefwoorden: #besparing, #energie, #Nord, #onderhoud, #predictief

Lees verder

Productnieuws

( Foto: Nord Drivesystems )

ENGINEERINGNET.BE - Nord Drivesystems volgt een holistische benadering bij het verlagen van de 'Total Cost of Ownership' (TCO).

Hierbij wordt het hele scala aan optimalisatiestrategieën benut om alle mogelijkheden voor een betere efficiëntie vast te stellen. Energiebesparing met extreem zuinige aandrijfoplossingen, variantenreductie en doordachte service- en onderhoudsconcepten zijn hiervan de belangrijkste.

Maar desgewenst kan Nord Drivesystems ook adviseren over individuele TCO-berekeningen om tot een optimale oplossing te komen.

Lager energieverbruik
Elektrische aandrijftechniek is vaak verantwoordelijk voor 85% van het energieverbruik van bijvoorbeeld een distributiecentrum of een productielocatie in de voedingsmiddelenindustrie. Verlaging van het energieverbruik is daarom een uiterst belangrijke factor bij het verlagen van de TCO.

Met de hoge energiekosten van dit moment is dat bovendien actueler dan ooit. Het terugbrengen van het energieverbruik is een van de speerpunten bij de ontwikkeling van nieuwe aandrijfproducten van Nord Drivesystems. Dat wordt vooral duidelijk bij de nieuwe en extreem zuinige IE5+ motoren.

Deze motoren bereiken een efficiëntie tot 95% en zijn hiermee nog zuiniger dan de IE5-efficiëntieklasse voorschrijft. Het grote voordeel van de uiterst compacte en energie-efficiënte IE5+ motoren is dat ze hun vermogen leveren over een breed koppelgebied en dus ook optimale prestaties ontwikkelen bij gedeeltelijke belasting en lagere toerentallen.

Dat maakt deze motoren niet alleen ideaal voor toepassingen zoals in de interne logistiek en de levensmiddelenindustrie, maar draagt ook bij aan de reductie van het aantal aandrijfvarianten.

Variantenreductie
In het verleden werd energiebesparing vooral nagestreefd door voor elke toepassing een passende aandrijving te installeren. Door het brede koppelbereik en de ruime belastingsmogelijkheden van de nieuwe extreem zuinige aandrijftechniek van Nord Drivesystems is dat niet langer noodzakelijk.

Hiermee draagt de reductie van het aantal aandrijfvarianten in een machine, installatie of complete fabriek flink bij voor de verlaging van de TCO. Minder varianten betekent minder inspanning bij installatie, service en onderhoud.

Daarnaast hoeven er minder verschillende vervangende motoren, reductoren en onderdelen in voorraad te worden gehouden. Bovendien worden medewerkers minder belast, is er is minder opslagruimte nodig en kunnen de administratieve kosten omlaag.

Conditiebewaking voor predictief onderhoud 
Als derde factor spelen ook continue conditiebewaking en predictief onderhoud een sleutelrol bij het verlagen van de TCO. Door het periodiek of continu registreren van aandrijf- en statusgegevens kunnen wijzigingen of potentiële storingen vroegtijdig worden vastgesteld en onvoorziene uitvaltijden aanzienlijk worden verminderd.

Bij condition monitoring worden met een zekere regelmaat of permanent de gebruiks- en toestandsgegevens verzameld, om de gebruiksveiligheid en efficiëntie van machines en installaties verder te optimaliseren. Uit de analyse van deze gegevens kan belangrijke informatie voor predictive maintenance oftewel predictief onderhoud worden afgeleid.

Het doel is hierbij de machines en installaties proactief te onderhouden, uitval te reduceren en de effectiviteit van de installatie als geheel te verhogen.

Predictive maintenance heeft belangrijke voordelen voor de klant:

  • Door vroegtijdige detectie kan snel worden ingegrepen, waardoor ongewenste gebruikstoestanden worden vermeden.
  • Periodiek onderhoud maakt plaats voor onderhoud gebaseerd op de conditie. Met andere woorden: onderhoud wordt pas uitgevoerd als dat echt nodig is.
  • Door predictive maintence is het beter mogelijk om stilstanden van machines en installaties te plannen op basis van reële aandrijf- en procesgegevens.
  • De service- en materiaalkosten gaan omlaag.
  • De levensduur van onderdelen en machines stijgt.
  • De beschikbaarheid van de installatie neemt toe.
  • Er volgen minder ongeplande stilstanden.
  • Reparaties worden planbaar en hierdoor kostenefficiënt.

De elektronische aandrijftechniek van Nord Drivesystems kan door toepassing van geïntegreerde PLC's en in combinatie met aangesloten actuators en sensoren actuele informatie over de toestand van een aandrijving voorverwerken en doorsturen naar een bovenliggende besturing of zelfs naar de cloud.

Hierdoor is ook conditiebewaking op afstand mogelijk. Een goed voorbeeld hiervan is om zonder sensor op basis van de olietemperatuur het optimale tijdstip voor oliewisselen te bepalen.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van het feit dat de veroudering van olie vooral afhangt van de olietemperatuur.

Deze gegevens, in combinatie met de bekende aandrijfparameters en specifieke, door het gebruik bepaalde parameters, maken een precieze berekening van het tijdstip voor oliewisseling mogelijk.

Periodiek oliewisselen, zonder precies op de hoogte te zijn van de toestand van de aandrijving, kan hierdoor achterwege blijven.

De Nord-aanpak 
Nord Drivesystems is te allen tijde bereid om met gedegen advies bij te dragen aan een verlaging van de TCO van uw machines of installaties. Kijk hiervoor op onze website of neem contact op met een van onze verkoopadviseurs.

Meer informatie
Nord Drivesystems BeLux, Boutersemdreef 24, 2240 Zandhoven, tel. +32-3-484 59 21, e-mail: belgium@nord.com