AI-adoptieangst: lijdensweg van leidinggevenden door gebrekkige implementaties

In onze snelle en technologiegedreven wereld werd kunstmatige intelligentie (AI) een transformerende kracht die een revolutie kan ontketenen in de manier waarop we werken, beslissingen nemen en omgaan met technologie.

Trefwoorden: #AI, #artificiële, #column, #intelligentie

Lees verder

Columns

( Foto: Dale Carnegie )

ENGINEERINGNET.BE - AI belooft meer efficiëntie, datagestuurde inzichten en een hogere productiviteit, waardoor het een waardevol hulpmiddel is voor bedrijven in verschillende sectoren. Ondanks de beloften van deze baanbrekende technologie worstelen veel voortrekkers -leaders- met het effectief implementeren van AI op de werkplek.

AI biedt een overvloed aan voordelen, van het automatiseren van routinetaken tot het blootleggen van verborgen trends in data. Toch is de weg naar een succesvolle AI-integratie verre van geplaveid. De strijd om de potentie van AI ten volle te benutten doet een kritische vraag rijzen: waarom falen zovelen bij de implementatie van AI, welke factoren dragen bij aan deze tegenslagen en hoe ze te vermijden?

Volgens een rapport van de Harvard Business Review over de AI-mislukkingen van C-Suite zijn te veel bedrijven ‘fout uitgelijnd, heerst er een gebrek aan vertrouwen, is er onvoldoende focus op zakelijke opportuniteiten en de manier waarop hun job intern wordt begrepen. ’ Misschien zijn dat enkele redenen waarom uit McKinsey's State of AI-enquête bleek dat minder dan een kwart van de bedrijven, die AI gebruiken, er een aanzienlijke impact op de bedrijfsresultaten mee realiseerden: het suggereert dat tekortkomingen waardoor geen schaalimpact gerealiseerd wordt, zouden kunnen worden veroorzaakt “niet alleen door de technische uitdagingen, maar ook door de vereiste organisatorische veranderingen.” Veranderingen die veel leiders eenvoudigweg niet doorvoeren, opzettelijk of onbewust.

In bedrijven begrijpt men steeds meer het nut van AI voor veel van hun meer alledaagse of zelfs complexe taken, maar men worstelt nog steeds met een effectieve en schaalbare implementatie, vooral dan met de manier waarop men werknemers op een productieve wijze bij het proces betrekt.

In een ideale wereld doet AI het grootste deel van de saaiere taken en laat het creatieve en kritische denktaken over aan mensen. Een AI-programma kan gegevens verzamelen en analyseren en die op een begrijpelijke wijze aanleveren zodat een werknemer ze kan interpreteren, voorstellen en er beslissingen over kan nemen.

Dit vereist buy-in van werknemers. Dat vergt inspanning en is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het onvermogen om deze gevoeligheid bij het personeel te realiseren of te optimaliseren ondermijnt in feite het succesvolle gebruik van AI dwars doorheen alle sectoren verder. Uit één onderzoek (1) bleek dat de beste manier om werknemers voor AI te enthousiasmeren –tot drie keer zo enthousiast, om precies te zijn– is om hun vertrouwen te wekken in leiders, hen te helpen begrijpen hoe de technologie werkt en hun soft skills te verbeteren zodat ze zich relevant voelen voor het bedrijf en in hun positie.

Met het oog hierop volgen hier negen kernwaarheden over AI die elke leider moet kennen en in acht nemen om een ​​succesvolle adoptie van AI en machine learning op de werkplek te helpen garanderen.

 1. Verandermanagement is van cruciaal belang voor een succesvolle AI-implementatie. AI is transformerend voor bedrijven. Maar voor een succesvolle implementatie is een solide verandermanagementplan nodig dat ervoor zorgt dat leiders communiceren, vertrouwensrelaties opbouwen en werknemers aanmoedigen bij het trainen en gebruiken van AI.
 2. AI heeft een aanzienlijke impact op de betrokkenheid van medewerkers. Je kunt mensen niet buiten beschouwing laten als het om AI gaat. Dat betekent dat het onderhouden van persoonlijke interacties van cruciaal belang is. Als het gaat om de relatie tussen werknemer en manager, moeten leiders vertrouwen wekken in AI en werknemers leren om die naar bestvermogen te gebruiken.
 3. De houding van medewerkers zal uw AI-strategie maken of kraken. Het zijn werknemers die op de knoppen drukken en AI aan de slag zetten. Ze kunnen er dus maar beter met een gezonde attitude tegenaan kijken. Vertrouwen in leiderschap, transparantie rondom de programma ’s en vertrouwen verwerven in hun vaardigheden zijn allemaal manieren waarop werknemers een positievere houding kunnen aannemen rond veranderingen die AI gerelateerd zijn.
 4. Werknemers moeten vertrouwen hebben in het gebruik van AI. Uit een onderzoek van Dale Carnegie blijkt dat 65% van de werknemers zich zorgen maakt dat AI hun baan zal inpikken. De beste manier om het vertrouwen van medewerkers in AI te vergroten, is door ze niet alleen te trainen in het gebruik ervan, maar ze ook te trainen in soft skills die alleen een mens kan verwerven.
 5. Senior leiders moeten het vertrouwen van werknemers wekken. Directeuren hebben een groot vertrouwen in senior leiders, maar dit vermindert naarmate je lager in de commandostructuur indaalt. Managers hebben zowat de helft zoveel vertrouwen als bestuurders. En werknemers hebben slechts de helft van het vertrouwen dat managers hebben. Senior leiders moeten vertrouwen wekken om AI succesvol te implementeren.
 6. Voorbereiding op partnerschappen tussen mens en machine is van cruciaal belang. Zoals het motto van de meisjesgidsen luidt: wees voorbereid. Medewerkers en bedrijven aanvaarden AI beter mits een goede voorbereiding (we weten allemaal wat dat belemmert). Dit betekent het mentaal voorbereiden van medewerkers om met AI te werken, het aanpassen van functiebeschrijvingen of takenlijsten, en nog veel meer.
 7. Vergeet bij het gebruik van AI de details niet. AI zal alles beïnvloeden, van de werkdruk van werknemers tot de ervaring van eindgebruikers. Dus, nu leiders van wal steken met de ‘AI-revolutie ’ , moeten ze alles, vanuit elke invalshoek en elk detail, doordenken. Uiteindelijk is AI alleen nuttig en succesvol als uw werknemers het degelijk integreren.
 8. Generatieve AI maakt grote golven. Met generatieve en voorspellende AI (zoals Chat GPT) is het belangrijker dan ooit dat leidinggevenden hun werknemers helpen om wendbaar te blijven, veerkrachtig te blijven en op een positieve manier met AI te werken om hun succes te vergroten.
 9. AI verbetert de opleiding van werknemers. AI kan bijzonder gunstig zijn voor leren en ontwikkeling, voor ‘upskilling’ (bijscholen). Medewerkers moeten blijven leren en zich ontwikkelen om vaardig te blijven in hun werk en op steeds hogere niveaus te kunnen blijven presteren. Werknemers moeten zo getraind worden in leiderschapstechnieken om in de toekomst promotie te kunnen maken. Er zijn tal van AI-toepassingen voor bijscholing.

Zes belangrijke AI-toepassingen voor bijscholing

 1. Gepersonaliseerd leren
  AI-systemen kunnen voor elke werknemer gepersonaliseerde leerervaringen creëren op basis van hun behoeften, voorkeuren en leerstijl. Dit helpt de betrokkenheid en de retentie van de informatie te vergroten, wat het leren effectiever maakt. 
 2. Adaptief leren
  Opleidingsprogramma’s van werknemers kunnen opties hebben om de training van de werknemer aan te passen aan de nood van het moment. Dynamische en complexe systemen kunnen de moeilijkheidsgraad aanpassen, de volgorde van de inhoud veranderen en ervoor zorgen dat werknemers gestaag blijven leren. 
 3. Vaardigheden/kennishiaten
  AI-programma's kunnen eenvoudig gebruik maken van simulaties, geautomatiseerde beoordelingen en adaptieve vragen om de kennis en vaardigheid van werknemers in hun werktaken te testen en leeroplossingen op maat voor te stellen om lacunes te helpen opvullen. 
 4. Contentcuratie
  Als het er om gaat te weten wat er precies moet gestudeerd worden, kunnen AI-programma's helpen bij het samenstellen van content voor werknemers op basis van hun specifieke behoeften. Deze algoritmen kunnen duizenden artikelen en webpagina's doorzoeken om alleen de meest actuele en relevante bronnen voor continu leren aan te bieden.
 5. Virtuele assistentie
  Werknemers die vaardigheden aanleren en ontwikkelen via AI-programma's kunnen tegen problemen of vragen aanlopen. Andere AI-coaching kan antwoorden bieden via geautomatiseerde chatbots of virtuele assistenten.
 6. Data-analyse
  AI-programma's zijn sterk in het verwerken van grote hoeveelheden data. Kijk je naar de data van leer- en ontwikkelingsactiviteiten, dan merk je waar de prestaties of kennis van medewerkers het meest ontbreken. Ook kun je leerpatronen zien en de effectiviteit van de training beoordelen.

Managers en professionals in leren en ontwikkeling kunnen sterke partnerschappen opbouwen tussen mensen en nieuwe AI-technologie door zich te concentreren op drie belangrijke ontwikkelingsgebieden voor werknemers: het bevorderen van veerkracht in het licht van veranderingen, het uitbouwen van een wendbaar personeelsbestand en het herkennen en belonen van emotionele intelligentie.

Het bevorderen van veerkracht betekent het overwinnen van obstakels, ontberingen en mislukkingen die onvermijdelijk met verandering gepaard gaan. Het herkennen en belonen van emotionele intelligentie betekent het vinden en trainen van potentiële leiders en hen in posities brengen waar ze aan anderen leiding kunnen geven. Kunstmatige intelligentie kent tal van voordelen voor leren en ontwikkelen, als je ze weet te benutten.

Hoe AI de wereld zal veranderen, hangt onbetwistbaar af van hoe wij dat als mensen benaderen. AI is bedoeld als hulpmiddel voor menselijk gebruik, en niet om vindingrijkheid, creativiteit of reorganiseren te vervangen. Daarom moeten mensen relevant blijven voor de werkplek, want zij gaan nergens heen. Het vergroten van de zachte vaardigheden van medewerkers en het integreren ervan met AI-technologie kan resulteren in het maximaliseren van positieve resultaten.

Hoe u ook over AI denkt, wie AI voor zijn werk gebruikt, zal wie dat niet doet, langzaam voorbijsteken. Het komt allemaal neer op het integreren van mensen en machines. Wie aan zijn succes in het AI-tijdperk wil timmeren, moet zich concentreren op het menselijke element in de vergelijking.

Erkennen dat de uitdagingen rond de implementatie van AI niet onoverkomelijk zijn, is essentieel. De uitdagingen reiken waardevolle lessen aan voor leiders en organisaties om hun strategieën te verfijnen en zich beter voor te bereiden op de door AI aangedreven toekomst. Rekening houdend met bovenstaande waarheden en door een beter geïnformeerde en holistische benadering van medewerkersbetrokkenheid te hanteren, kunnen leiders het ware potentieel van AI ontsluiten en de weg vrijmaken voor een productievere en innovatievere werkplek.

(*) Joe Hart is President en Chief Executive Officer van Dale Carnegie - een wereldwijd trainings- en ontwikkelingsbedrijf actief in meer dan 75 landen.
Auteur van ‘Take Command: Find Your Inner Strength, Build Enduring Relationships, and Live the Life You Want ’.

Voetnoot: https://www.dalecarnegie.com/en/resources/preparing-people-for-success-with-generative-ai

Bronnen: 
https://hbr.org/2023/06/why-chief-data-and-ai-officers-are-set-up-to-fail
https://www.mckinsey.com/capabilities/quantumblack/our-insights/global-survey-the-state-of-ai-in-2020

Vertaling: Luc De Smet