Inbreuk op octrooirecht: oplossingen voor jouw innovatieve technologie

Werk je aan innovatieve cleantech? Dan is het belangrijk om te begrijpen hoe octrooirechten jouw technologie kunnen beschermen. Tegelijk wil je natuurlijk voorkomen dat je inbreuk maakt op een bestaand octrooi.

Trefwoorden: #cleantech, #EP&C, #inbreuk, #octrooi

Lees verder

Productnieuws

( Foto: EP&C )

ENGINEERINGNET.BE - En wanneer je toch beschuldigd zou worden van inbreuk, heb je graag een specialist aan je zijde. In elk van deze situaties kan een octrooigemachtigde helpen met het preventief in kaart brengen van de intellectuele eigendomsrechten in jouw sector en met het vinden van een oplossing bij een mogelijke inbreuk.

Inbreuk op octrooirecht 
Een octrooi garandeert het intellectuele eigendomsrechten op een uitvinding en biedt dus het exclusieve recht om die uitvinding te exploiteren. Wanneer je met jouw cleantech inbreuk maakt op een octrooirecht dan schend je dus de intellectuele eigendomsrechten van iemand anders, vertelt octrooigemachtigde bij EP&C Jeroen Meesters.

“Octrooirecht is een negatief recht en territoriaal bepaald. Dat betekent dat je anderen kan verbieden jouw uitvinding voor commerciële doeleinden te gebruiken, verkopen, produceren en toe te passen, in de landen waar jouw product beschermd is. Het is daarbij een combinatie van de beschermingsomvang van je uitvinding, bepaald door de conclusies ervan in je octrooi, en het land, of de landen, waarin het octrooi geldt, die bepaalt of er sprake is van een inbreuk.”

Op welk octrooirecht kun je inbreuk maken in de cleantech? 
Er zijn drie categorieën om een uitvinding te beschermen onder een octrooi. Zowel het product of apparaat zelf, als de werkwijze om ertoe te komen én een bepaalde toepassing ervan kunnen immers beschermd worden. Dat betekent dat je met jouw cleantech op al deze categorieën inbreuk kan maken op het octrooirecht van een andere partij.

“Denk bij producten aan alles van zonnepanelen en batterijen tot windturbines, duurzame materialen en alles daartussen. Daarnaast kan je ook je werkwijze of productietechnieken beschermen. Dat kan gaan over manieren om elektrische onderdelen optimaler te laten communiceren of energiezuiniger te maken, bijvoorbeeld. Tenslotte kan je ook gebruikswijzen laten beschermen, wanneer je dus een bestaand product op een nieuwe manier toepast.”

Hoe voorkom je inbreuk? 
“Het is belangrijk om een gespecialiseerd octrooigemachtigde in te schakelen om een mogelijke inbreuk te beoordelen en te voorkomen, indien nodig”, legt Jeroen uit. Jouw octrooigemachtigde doet dat door preventief de intellectuele eigendomsrechten in jouw sector in kaart te brengen. 
“Bij EP&C verrichten we twee types onderzoeken: een nieuwheidsonderzoek en een FTO- of Freedom to Operate-onderzoek.

Met een nieuwheidsonderzoek bekijken we of jouw product, productietechniek of toepassing nieuw en inventief is zodat je er een octrooi op kan aanvragen. Daarbij focussen we ons op alle beschikbare documentatie, bijvoorbeeld een gepubliceerd octrooi dat verlopen is of een wetenschappelijk artikel dat openbaar is gemaakt. 

Een FTO-onderzoek brengt de octrooirechten van derden in kaart. Hierbij bekijken we of deze rechten nog van kracht zijn en wat de beschermingsomvang ervan is. Valt jouw product hieronder of niet? Met behulp van een FTO onderzoek geven we vervolgens een inschatting of de beoogde markt vrij is voor jouw product” 

Wat als je beschuldigd wordt van inbreuk op een octrooi? 
Wanneer uit het FTO-onderzoek volgt dat je met je product of proces mogelijk inbreuk pleegt op een octrooi, of wanneer je beschuldigd wordt van inbreuk, dan zijn er verschillende mogelijke oplossingen.

“Als uit het onderzoek blijkt dat je mogelijk inbreuk maakt op een bestaand octrooi, dan moet je in de eerste plaats gaan kijken naar dat originele octrooi”, benadrukt Jeroen. “Is het nog steeds geldig en in welke landen? Valt jouw innovatie wel degelijk onder het octrooi?

Als je beschuldigd wordt van inbreuk, is in gesprek gaan met de rechthebbende van het octrooi in sommige gevallen een goede strategie. Indien jouw product, werkwijze of toepassing een verbetering is van een bestaande, geoctrooieerde techniek, heb je idealiter voor jouw verbetering een octrooi aangevraagd. Dit geeft je een sterkere onderhandelingspositie bij het aanvatten van het gesprek.

Vervolgens is een kruislicentie vaak een ideale oplossing voor beide partijen. In dat geval geef jij dan een licentie voor jouw verbeterde product en de andere partij geeft jouw één voor het algemene octrooi. Op die manier kunnen beide partijen het verbeterde product op de markt brengen zonder inbreuk te maken op elkaars octrooirechten.”

Als innovatief bedrijf in de cleantech sector is het essentieel om op de hoogte te zijn van de mogelijkheden die een bescherming van een octrooi biedt en wat je kan doen als je beschuldigd wordt van inbreuk op een octrooirecht. Het is daarom belangrijk om een beroep te doen op de expertise van een specialist. Laat je begeleiden door een iemand  die jouw sector kent. Wilt u meer weten over inbreuk? Neem dan contact met me op. Ik denk graag met u mee.