• 01/06/2012

Pakket maatregelen in verband met grondstoffen op komst

Ecodesign-richtlijn krijgt uitbreiding, etiketten moeten informeren over grondstofverbruik en milieu-effecten van producten, milieubelasting komt in plaats van andere belasting,…

Trefwoorden: #ecodesign, #grondstoffen, #materialen, #recyclen

Lees verder

Nieuws

( Foto: European Energy Form, Gerben-Jan Gerbrandy )

ENGINEERINGNET -- De EU moet veel efficiënter met grondstoffen omgaan, meldt het Europees Parlement (EP). Dat is van groot belang voor toekomstige economische groei en bescherming van het milieu, zo stelt een resolutie die ze donderdag met een overweldigende meerderheid heeft aangenomen.

Gerben-Jan Gerbrandy, de auteur van de resolutie: "Wij hebben met de Europese Commissie ambitieuze plannen opgesteld om schaarse grondstoffen beter te gebruiken. Nu is het aan de lidstaten om de handschoen op te pakken en die plannen werkelijkheid te laten worden. Als mijn aanbevelingen worden opgevolgd, betekent dat meer economische groei, meer banen en een betere bescherming van ons leefklimaat. Waar wachten we dus op?"

Het EP wil dat het dumpen van afval geleidelijk wordt afgebouwd en roept de Commissie op om voor 2014 met voorstellen te komen. Ook moet de Commissie de 2020-doelstellingen voor hergebruik van afval bijstellen en ervoor zorgen dat tegen die tijd geen afval meer verbrand of gestort wordt dat hergebruikt of gecomposteerd had kunnen worden.

De Europese industrie en consumenten kunnen profiteren van producten die slimmer ontworpen zijn, zeggen EP-leden, die de Commissie daarom vragen de 'eco-design richtlijn' aan te passen zodat ook producten die geen energie verbruiken er onder vallen.

De richtlijn moet de levensduur en de mogelijkheden tot hergebruik en reparatie van producten vergroten. Bovendien zouden etiketten consumenten moeten informeren over het grondstofverbruik en milieu-effecten van producten.

Het EP dringt er bij de lidstaten op aan milieubelasting te heffen waar - zo stelt de resolutie - een verlaging van andere belastingen (bv. op arbeid) tegenover kan staan. Stimuleringsmaatregelen, zoals een lager Btw-tarief op gerecycleerde materialen, kan ook helpen om innovaties op dit gebied te stimuleren en economisch rendabel te maken.

EP-leden vragen de Commissie en lidstaten opnieuw met plannen komen om subsidies die schadelijk zijn voor het milieu voor 2020 stop te zetten.

De publieke sector kan een belangrijke rol spelen om 'groene aanbestedingen' te stimuleren. Ook de Commissie wordt opgeroepen om milieuvriendelijke voorwaarden in te voeren voor projecten die met Europees geld worden gefinancierd.

Om tot een beter gebruik van grondstoffen te komen, vraagt het EP de Commissie om taakgroepen in te stellen die Europese actieplannen voor efficiënter grondstofgebruik op het gebied van levensmiddelen, constructie en mobiliteit moeten maken.

Klik hier voor de aangenomen tekst


(KV)