Vlaanderen als Europese koploper in waterstofindustrie

De Vlaamse Regering steekt 7 miljoen euro in nieuwe waterstofprojecten van kennisinstellingen en technologiebedrijven, om zo Vlaanderen uit te laten groeien tot Europese koploper in deze sector. Met WaterstofNet als coördinator.

Trefwoorden: #investing, #kennis, #technologie, #Vlaanderen, #waterstof

Lees verder

Nieuws

( Foto: malp - 123RF )

ENGINEERINGNET.BE - Vlaamse kennisinstellingen en universiteiten doen onderzoek naar de mogelijkheden van waterstof in de industrie, maar dat onderzoek moet nog beter aansluiten bij de behoeften van Vlaamse bedrijven. Daarvoor is een gecoördineerde aanpak nodig.

WaterstofNet, het kennis- en samenwerkingsplatform rond waterstof in Vlaanderen, inventariseerde alle R&D activiteiten rond waterstof in Vlaanderen. Die inventaris gebruikten ze voor een intensieve matchmaking tussen onderzoeksgroepen en technologiebedrijven uit de waterstofindustrie.

De conclusie is dat Vlaanderen een aantal unieke troeven heeft op vlak van waterstof en dat het in specifieke domeinen kan uitgroeien tot koploper van Europa. Om dit te kunnen bereiken, geeft de Vlaamse Regering een impuls aan de waterstofindustrie door samenwerkingen tussen onderzoeksgroepen en bedrijfswereld te ondersteunen.

De minister bevoegd voor economie en innovatie stelt 7 miljoen euro ter beschikking om gezamenlijke projecten te ontwikkelen in 2024. Die projecten moeten vanaf 2025 kunnen starten. WaterstofNet begeleidt de samenwerkingsverbanden in directe samenwerking met de speerpuntclusters.

Met deze impuls voor het onderzoek naar waterstoftechnologie versterkt Vlaanderen de kennis en expertise van Vlaamse kenniscentra en bedrijven rond waterstof, zodat Vlaanderen zich op het vlak van innovatie sterker kan profileren in Europa.

De plannen van Europa en Vlaanderen rond waterstof zijn groot, maar er is nog veel innovatie nodig om ze technisch-economisch verantwoord te kunnen realiseren.

Deze financiële impuls zorgt voor een sterkere samenwerking tussen de wetenschappelijke wereld en de industrie, om zo meer impact te realiseren. Zo kan Vlaanderen die kennis en expertise ook exporteren naar plaatsen met veel zon of wind om daar duurzame waterstof te produceren.