• 20/06/2012

Green Deal Milieuprestatieberekening van gebouwen ondertekend

FME-CWM en Koninklijke Metaalunie behoren tot ondertekenaars van project dat moet leiden tot scherp beeld van milieuprestatie.

Trefwoorden: #FME, #FME-CWM, #green deal, #metaalunie, #Milieuprestatieberekening

Lees verder

Nieuws

ENGINEERINGNET.NL -- Op donderdag 14 juni is in de Broodfabriek in de Plaspoelpolder de ‘Green Deal Milieuprestatieberekening van gebouwen’ ondertekend.

Tekenende partijen waren de Koninklijke Metaalunie, ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME-CWM, Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten (BNA), Stichting WE adviseurs (GPR gebouw), Stichting Milieurelevante Product Informatie (MRPI), Nederlands Verbond Toeleveranciers Bouw (NVTB) en Dutch Green Building Council (Greencalc). Namens het ministerie van EL&I zetten minister Verhagen en Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Atsma hun handtekening.

De milieuprestatie van een gebouw als kwaliteitskenmerk en ook het bepalen daarvan, is voor velen een nieuw fenomeen. Een scherp beeld van de milieuprestatie is noodzakelijk om de juiste duurzame keuzes te kunnen maken in het ontwerp en materiaalkeuze. Door middel van de Green Deal Milieuprestatieberekening van Gebouwen wordt kennis en ervaring opgebouwd. Zo kunnen duurzame gebouwen ook gaan voldoen aan de nieuwe voorschriften van het Bouwbesluit 2012.

De toeleveranciers van de Bouw, met als initiatiefnemers de Koninklijke Metaalunie en de FME-CWM, hebben de handschoen opgenomen om samen met de stakeholders een implementatieperiode te organiseren waarin bij projecten ervaring en inzicht verkregen kan worden met de berekening van de milieuprestatie.

Naast de Green Deal Milieuprestatie van gebouwen is de Koninklijke Metaalunie ook penvoerder van de Green Deal mkb-metaal. Deze Green Deal wordt in nauwe samenwerking met MKB-Nederland uitgevoerd en heeft betrekking op energie-efficiency, verduurzaming van de energievoorziening en dematerialisatie tijdens het productieproces en in het eindproduct.


(KV) (Foto Martijn van Dam)